Työterveyshoitajan määräaikainen tehtävä, Nurmes (id2137) - Siun sote

Työterveyshoitajan määräaikainen tehtävä, Nurmes (id2137) - Siun sote

Tervetuloa Siun työterveyden ammattilaisten joukkoon!
Siun työterveys Oy on maakunnan suurin työterveyspalvelujen tuottaja, järjestäjä ja kehittäjä. Tarjoamme laadukkaita, hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisia työterveyspalveluja sopimusasiakkaillemme lähes 80 ammattilaisen voimin.
Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen työn kehittyvässä organisaatiossamme!
Siun työterveydessä on haettavana 30.6.2019 mennessä työterveyshoitajan määräaikainen tehtävä
Määräaikaisen tehtävän kesto on 30.6.2020 saakka. Työterveyshoitaja vastaa sopimusasiakkaidemme työterveyshuollon ennaltaehkäisevien ja työterveyspainotteisten sairaanhoidon palvelujen tuottamisesta ja työterveysyhteistyöstä. Palvelut suunnitellaan ja toteutetaan moniammatillisella työotteella.
Keskeistä tehtävässä on perehtyneisyys hyvään työterveyshuoltokäytäntöön ja sen toteuttamiseen.
Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon sekä toiminnan arviointi- ja kehittämistaitoja. Tehtävä sijoittuu pohjoiselle palvelualueelle ja ensisijainen toimipiste tehtävässä aloitettaessa on Nurmes. Työssä edellytetään liikkumista eri toimipisteiden välillä.
Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhoitajan (AMK) tutkinto tai vastaava terveydenhoitajan pätevyyden antama opistotason tutkinto ja vähintään 15 op laajuinen työterveyshuollon pätevöitymiskoulutus. Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa valinnassa voidaan ottaa huomioon terveydenhoitajatutkinnon suorittaneet hakijat.
Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti. Työtehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojausta. Siun soten työpaikat ovat savuttomia.
Tehtävä täytetään sopimuksen mukaan ja siinä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Tehtävään ehdollisesti valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus valintapäätöksessä todetun määräajan kuluessa.
Kysy lisätietoja palvelupäällikkö Outi Kuningas, outi.kuningas@siuntyoterveys.fi, 0132456042.
Jätä hakemus sähköisesti.
Joensuussa 7.6.2019
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

  • Siun sote
  • Työpaikka
  • siso-2137
  • 7.6.2019 - 30.6.2019 23:59
  • NurmesPohjois-Karjala

TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 14 kunnan alueella. Lisäksi kuntayhtymä järjestää ympäristöterveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjois-Karjalassa. Alueella asuu noin 170 000 asukasta ja Siun sotessa on yhteensä noin 7800 työntekijää.
Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen työn suuressa ja kehittyvässä organisaatiossa!

Tutustu työnantajaan