Työterveyslääkäri - Kuopion kaupunki

Työterveyslääkäri - Kuopion kaupunki

Järviseudun Työterveys Oy:ssä on haettavana kaksi (2) työterveyslääkärin määräaikaista tehtävää. Työ alkaa sopimuksen mukaan.

Tehtävänkuvaus: Yleislääkärin tehtävät Siilinjärven tai KYS:n työterveyshuollossa. Jos aloittaa erikoistumaan työterveyshuoltoon, työsuhde on mahdollista vakinaistaa. Työ on päivätyö ma-pe, ei ilta- eikä viikonlopputyötä.

Molemmissa toimipisteissä työn tukena moniammatillinen tiimi, jossa omat työterveyshoitajat, fysioterapeutit ja psykologit, laajat labrat ja kuvantamiset, hyvät konsultaatiomahdollisuudet ja kollegoiden tuki.

Kelpoisuusehdot: laillistettu lääkäri

Palkka: kokonaispalkkaus, alkupalkka 6000 €/kk, työterveyshuoltoon erikoistumaan pääsy nostaa palkkaa.

Tehtävien täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valittujen on toimitettava 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista hyväksyttävä lääkärintodistus, todistus huumausainetestistä, todistus työterveyshuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitetusta terveydenhuollon ammattihenkilöstä. Lisäksi valituilla on oltava väestörekisterikeskuksen myöntämä terveydenhuollon varmennekortti ja Valviran myöntämä ammatinharjoittamislupa.Valituilla on oltava Tartuntatautilain 48 §:n mukainen rokotussuoja

Lisätietoja antaa Anne Juntunen, puh. 044 7918200

Järviseudun Työterveys Oy
Osoite: Kuopio

www.jarviseuduntyoterveys.fi

Tutustu työnantajaan