Työvalmentaja (media-ala) - Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän kaupungin nuorisopalveluihin kuuluva Nuorten taidetyöpaja tarjoaa valmennusta, ohjausta ja opetusta 15-29-vuotiaille nuorille. Se järjestää erilaisissa elämäntilanteissa oleville nuorille valmennusjaksoja, joiden tavoitteena on tukea nuoren työ- ja toimintakykyä mielekkään toiminnan kautta, luovia menetelmiä korostaen ja vahvistaa nuorta elämässä eteenpäin, esimerkiksi opintoihin tai työelämään.

Jyväskylän kaupunki hakee Nuorten taidetyöpajalle

TYÖVALMENTAJAA

toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Työvalmentajan tehtävänä Nuorten taidetyöpajalla on suunnitella, valmentaa ja ohjata pajaryhmissä työskentelevien nuorten työskentelyä toiminnallisesti ja henkilökohtaistetusti yhteistyössä työparin, tiimin, muun henkilöstön ja verkoston kanssa. Nyt haettavan työvalmentajan tehtävä kohdentuu erityisesti Kuvasta viestiksi -pajan toimintaan. Kuvasta viestiksi -pajalla tutustutaan media-alaan laajalla skaalalla; ohjelmassa on mm. TV-työtä, radiotyötä, videokuvausta, striimausta, valokuvausta ja materiaalien jälkikäsittelyä. Työ sisältää sekä ryhmä- että yksilöohjausta ja edellä mainittujen media-alan työtehtävien ohjaamista/opettamista.

Kelpoisuusvaatimuksina tehtävään ovat soveltuva korkeakoulututkinto joko viestintä- tai ohjausalalta (esim. medianomi tai yhteisöpedagogi) sekä kokemusta ohjaus- tai opetustyöstä ja media-alalta. Tehtävään valittavalta edellytetään koulutuksen lisäksi kykyä kohdata nuoria aidosti ja kokonaisvaltaisesti sekä taitoa tukea ja auttaa heitä monipuolisessa yhteistyössä nuoren oman ja palveluverkoston kanssa. Lisäksi työssä vaaditaan itsenäistä ja oma-aloitteista työotetta, hyviä tiimi- ja yhteistyötaitoja sekä verkosto-osaamista. Tehtävässä menestyminen edellyttää toiminnallisen ohjauksen ja työpajatoiminnan periaatteiden mukaisen työotteen hallintaa. Arvostamme kokemusta työskentelystä haastavassa tilanteessa olevien nuorten kanssa, kehittämismyönteistä ja positiivista työotetta sekä laite- ja ohjelmistohallinnan osaamista.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES).

Tehtävä alkaa 1.8.2021 tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä noudatetaan koeaikaa. Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisterin ote, joka ei saa olla 6 kk vanhempi.

Haastattelut tehtäviin pidetään 28. - 30.6.2021.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Vastaava työvalmentaja Hanna-Jylhä-Natri, p. 050 5239 550 tai
palveluesimies Marja-Sisko Kataikko, p. 050 5730 607
tai sähköpostitse: etunimi.sukunimi@jkl.fi

Lisätietoja

Nuorisopalvelut

Jyväskylän kaupungissa on avoin ja keskusteleva työkulttuuri. Meitä on noin 7000 työntekijää. Peruspilareitamme ovat yhteistyökyky ja rohkeus sekä sivistys ja suvaitsevaisuus. Haluamme olla jatkuvassa liikkeessä, jalat vahvasti maassa ja katse rohkeasti maailmalla. Jyväskylä on älyn ja sydämen sivistyksen keskus. Toimimme tavoitteellisesti ja tartumme asioihin - hyväntuulisesti ja innostavasti.


Osoite: 40100 Jyväskylä
Jyväskylän kaupunki - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat