Työvalmentajan määräaikainen virka - Perhon kunta

Perho on vireä ja itsenäinen maaseutukunta Keski-Pohjanmaalla ja haemme määräaikaiseen virkasuhteeseen

TYÖVALMENTAJAA ajalle 1.11.2021 - 30.6.2023.
Työvalmentaja toimii omavalmentajana työllisyyden kuntakokeilun asiakaspiirissä, arvioi asiakkaiden työ- ja toimintakykyä, jatkopoluttaa ja tukee asiakkaita heidän työllistymisessä. Lisäksi valmentaja voi vetää ryhmiä. Työvalmentaja tukee neuvottelemalla ja järjestämällä kunnan yksiköitä ja alueen yrityksiä hyödyntämään palkkatuki-, työkokeilu- ja kuntouttavan työtoiminnan mahdollisuuksia.

Viran kelpoisuusehtona on tehtävään soveltuva ammatillinen tutkinto tai vahva kokemus vastaavista tehtävistä. Lisäksi arvostamme kykyä tulla toimeen haastavissa elämäntilanteissa olevien asiakkaiden kanssa, alueen työmarkkinatilanteen tuntemusta, kokemusta yritysyhteistyöstä sekä aktiivista kehittämisotetta työllisyydenhoidon tehtäväkentässä.
Työvalmentajan työajasta vähintään 51 % käytetään kuntakokeilun mukaisiin tehtäviin, johon sisältyy julkisen työvoimapalvelun URA-asiakastietojärjestelmän käyttö.

Työvalmentaja kuuluu kuntaorganisaatiossa Hallinto ja kehittäminen -päävastuualueelle ja esimiehenä toimii kunnanjohtaja.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen (SOTE-sopimus) mukaan.
Hinnoittelutunnus 02SOS06A, riippuen koulutuksesta ja työkokemuksesta.

Viran vastaanotto 1.11.2021 tai sopimuksen mukaan.
Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakuaika virkaan päättyy 30.9.2021 klo 12:00.

Hakemukset Kuntarekryn kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi tai osoitteella Perhon kunta, Kunnanhallitus, PL 20, 69951 PERHO tai kirjaamo@perho.com johon tulee liittää ansioluettelo ja selvitys hakijan kelpoisuudesta.

Lisätietoja tehtävästä: kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380, lauri.laajala@perho.com
Perhon kunta on savuton työpaikka ja toteutamme Tuoksuton kunta -periaatetta. Lisätietoa kunnasta www.perho.com

Perhon kunnanhallitus

Lisätietoja

http://www.perho.com

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä: kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380, lauri.laajala@perho.com

Lisätietoja

Perhon kunta

Perho on n. 2.800 asukkaan vireä ja itsenäinen maaseutukunta Keski-Pohjanmaalla.


Osoite: Keskustie 2, 69950 Perho
Perhon kunta - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat