Työvoimasuunnittelija - Paimion kaupunki

Paimion kaupungissa on haettavana työvoimasuunnittelijan virka 1.1.2021 alkaen. Tehtävä sijoittuu työllisyyden hoidon vastuualueelle työvoiman palvelukeskukseen

Työvoimasuunnittelijan tehtäviin kuuluu kokonaisvaltainen asiakastyö työvoimapalvelujen tehtäväkentässä. Työn keskiössä ovat asiakkaalle annettava henkilökohtainen työnhakuun tarvittava ohjaus ja tuki, työllistymis- ja aktivointisuunnitelmien laatiminen sekä urasuunnittelu. Työtehtävän erityisenä painopistealueena on 1.1.2021 alkava työllisyyden edistämisen kuntakokeilu, jossa Paimion kaupunki on mukana. Hakijalta toivomme perehtyneisyyttä TE-hallinnon asiakaspalveluun ja Ura-asiakasjärjestelmän käyttöön. Työtehtävän hoidossa on myös etua aiemmasta kokemuksesta eläkeselvittelyjen sekä kuntoutusohjauksen parissa.

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto ja tehtävän hoidossa vaadittava perehtyneisyys. Oman auton käyttömahdollisuus on oltava, sillä työtä tehdään myös Sauvon kunnan alueella.

Viran täyttämisessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen virkavaalin vahvistamista.

Lisätietoja

http://www.paimio.fi/palvelut/tyovoimapalvelut

Tutustu työnantajaan

Työllisyyspalveluiden päällikkö Johannes Joutsenlahti puh 050 5594 338, sähköposti etunimi.sukunimi@paimio.fi

Paimion kaupunki, Hallintopalvelut, Työvoimapalvelut
Osoite: Sähköyhtiöntie 4, 21530 Paimio

Paimio on yli 10 800 asukkaan maaseutumainen kaupunki hyvien liikenneyhteyksien varrella Turun ja Salon puolivälissä. Kaupunkimme palveluksessa olevat n. 500 eri alojen ammattilaista tekevät työtään laadukkaiden ja hyvien palvelujen tarjoamiseksi asukkaillemme.

Paimion kaupunki on savuton työpaikka.