Uinninvalvoja, uimahalli - Rauman kaupunki

Rauman kaupungin liikuntapalvelut hakee uinninvalvojaa uimahallille määräaikaisesti ajalle 10.8.2020-30.6.2021.

Työ on vuorotyötä sisältäen viikonloppuvuoroja.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva koulutus ja uinninvalvojan tai uimaopettajan pätevyys. Eduksi katsotaan suoritetut EA I- ja EA II -kurssit.

Tehtävässä noudatetaan 5 kuukauden koeaikaa. Palkka- ja palvelussuhdeasiat määräytyvät Kvtes:n mukaisesti.

Hakemus tulee jättää ensisijaisesti sähköisessä järjestelmässä (www.rauma.fi/rekry). Tehtävä on kaupunkikohtainen ja se saattaa vielä tulla hoidettavaksi toimialan sisäisin järjestelyin.

Tehtävään valitun on 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedonsaannista toimitettava nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote.

Lisätietoja

http://www.rauma.fi
https://www.rauma.fi/vapaa-aika-ja-liikunta/liikunta/

Tutustu työnantajaan

vs. liikuntatoimenjohtaja Ari Rajamäki p. 040 546 4067, ari.rajamaki@rauma.fi
Mahdolliset paperihakemukset tulee jättää osoitteella: Rauman kaupunki, sivistystoimiala, Kanalinranta 3, 26100 Rauma ja kuoreen tulee merkitä; "Määräaikainen uinninvalvoja, uimahalli, RAU-25-162-20". Hakemukseen on liitettävä jäljennös kelpoisuuden osoittavasta tutkintotodistuksesta ja alkuperäiset todistukset esitetään mahdollisessa haastattelutilaisuudessa.

Rauman kaupunki, Sivistystoimiala, Kulttuuri ja liikunta, Liikuntapalvelut
Osoite: Hankkarintie 8, 26100 Rauma

Rauma on vetovoimainen 40 000 asukkaan meri- ja kulttuurikaupunki. Rauman kaupungin palveluksessa on noin 3000 työntekijää. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme sekä organisaatio- ja palvelurakenteitamme. Henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työilmapiiri ovat meille tärkeitä asioita. Rauman kaupunki on savuton työpaikka.