Underhållschef - Porvoon kaupunki

Har du en behövlig utbildning i fastighets- och/eller byggbranschen, tillräckligt med arbetserfarenhet och ett aktivt och kundinriktat grepp i arbetet?

Vi erbjuder ett mångsidigt arbete med flera möjligheter att utveckla sig.

Borgå stads lokalitetsledning söker en underhållschef för permanent anställning fr.o.m. 1.12.2021 eller enligt överenskommelse.

Befattningen som underhållschef är placerad i lokalitetsledningen som lyder direkt under koncernledningen. I enheten arbetar 14 personer. Lokalitetsledningen svarar för förvaltning, byggentreprenader, underhåll och hyrning av byggnader och verksamhetslokaler som staden äger och använder. Lokalitetsbeståndet som förvaltas är cirka 250 000 m2-vy. Värdet på investeringar i husbygge och renoveringsbyggande är 15-20 milj. € på årsnivån.

I egenskap av underhållschef arbetar du med planering och ledning av underhållsarbeten och årsrenoveringar av stadens egna verksamhetslokaler och fastigheter. Underhållschefen svarar för att en långtidsplan upprättas, förs och uppdateras för varje fastighet. Borgå stad utnyttjar Granlund Manager-servicebokprogram.

Underhållschefen är chef för ansvarsområdet för underhåll och renoveringsbyggande och chef för dem som arbetar i enheten. Du bistås av yrkeskunniga och erfarna experter och får stöd av hela enheten.

Behörighetskravet är att du har en utbildning som är lämplig för arbetet och som motsvarar minst lägre högskoleexamen.

Vi uppskattar ett aktivt, kundorienterat och målmedvetet arbetssätt. En stark erfarenhet av underhåll och renoveringsbyggande av fastigheter samt förmåga att övertygande agera på ett mångformigt kundfält är förutsättningar för en framgångsrik skötsel av arbetet. Erfarenhet av aktiv användning av servicebokprogrammen är en betydande merit.

Den som anställs ska uppvisa ett godtagbart utlåtande över sitt hälsotillstånd innan prövotiden tar slut. Prövotiden är 6 månader.

Blev du intresserad?

Skicka din ansökan med löneönskemål senast 27.9.2021 kl. 15 via länken Sök nu.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Ytterligare information ges av lokalitetsdirektör Mikko Silvast, tfn 040 825 1570.

Lär dig mer om oss

Lokalitetsledning

Vackra, historiska och samtidigt moderna och pulserande Borgå är en livskraftig hemstad med över 50 000 invånare, som växer och utvecklas starkt. Här arbetar vi varje dag vi tillsammans för en bättre vardag och en hållbar morgondag.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och det centrala läget som metropolområdets östra centrum är hemligheten bakom stadens dragningskraft. Som den största arbetsgivaren i Östra Nyland sysselsätter Borgå cirka 3 500 personer. Det är viktigt för oss att var och en känner sig uppskattad. Ett meningsfullt arbete är grunden för vår personals välbefinnande. Vi uppmuntrar aktivt var och en att utveckla det egna kunnandet och arbetsbeskrivning. Hos oss hittar var och sin drömarbetsplats. Välkommen till Borgå – här gör människorna staden.


Adress: Borgå, 06100 Porvoo
Borgå stad - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat