Underhållsingenjör - Pietarsaaren kaupunki

Underhållsingenjör - Pietarsaaren kaupunki

Tjänst som underhållsingenjör vid centralen för tekniska tjänster, kommunaltekniska avdelningen:

Underhållsingenjören svarar för underhåll av gator och kommunens dagvattensystem samt deltar i utvecklingsprojekt, beredning av ärenden och tjänsteinnehavarbeslut.

Underhållsingenjören svarar för kondition av gatuegendom
- gatukonstruktion, ytskikt, utrustning, gatubelysning, trafikreglering och målningar.
- underhållsavtal och dess uppföljning
- planering av beläggningsprogram
- kontroll av reparationsskulden

Underhållsingenjören svarar för kommunens dagvattensystem
- ordnande av underhåll
- system för förvaltning av egendom
- samarbete med planering
- utvecklingsprojekt
- planering av ekonomi och ekonomiuppföljning

Underhållsingenjören fattar tjänsteinnehavarbeslut om
- flyttning av övergivna fordon och fordon som hindrar underhåll och renhållning av gator
- tillstånd på allmänna områden
- tillfälliga trafikarrangemang

Underhållsingenjören deltar i
- beredandet av myndighetsbesluten
- planeringsprojekt
- bygg- eller saneringsprojekt
- utvecklingsprojekt
- uppgörandet av undersökningar och utredningar

Behörighetsvillkor för tjänsten är en lämplig examen, som har avlagts i yrkeshögskola eller universitet. Tidigare förtrogenhet med liknande arbetsuppgifter räknas som en merit. Språkkravet är god förmåga att i tal och skrift använda svenska eller finska och minst nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i det andra inhemska språket.

Lönen bestäms enligt det kommunala tjänst- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal. Den som väljs till tjänsten bör uppvisa ett godtagbart läkarintyg innan prövotidens utgång. Prövotiden är sex månader.

Närmare upplysningar ges av:
stadsingenjör Harri Kotimäki, 044 7851 750, harri.kotimaki@jakobstad.fi och
tekniska direktören Rune Hagström, 044 7851 463, rune.hagstrom@jakobstad.fi
Ändring av tjänstebenämningen (vägmästare) till underhållsingenjör är på gång.
Ingen tf. har varit anställd i denna tjänst.
Ansökningstiden förlängs till den 8.4 kl 12. Även de som redan har lämnat in ansökan kommer att beaktas.

Staden Jakobstad, centralen för tekniska tjänster, kommunalteknik
Osoite: Strengbergsgatan 1, Jakobstad

Jakobstad är en livskraftig centralort i en välmående region, en tvåspråkig stad vid havet, som erbjuder invånarna delaktighet, trygghet och livskvalitet och som skapar ekonomiska förutsättningar för en god service och ett trivsamt boende i en stimulerande urban miljö.

Tutustu työnantajaan