ungdomsledare/skolungdomsarbetare - Kokkolan kaupunki

Befattning som ungdomsledare/skolungdomsarbetare

Karleby stads ungdomstjänster lediganslår en befattning som ungdomsledare/skolungdomsarbetare. Befattningen är tillsvidareanställning och anställningen inleds 16.8.2021.

Uppgiften omfattar 100 % skolungdomsarbete vid Karleby högstadieskolor till 31.5.2023 och efter det ingår det också arbete vid ungdomslokaler i arbetet. Skolungdomsarbetaren utvecklar det mångsidiga skolungdomsarbetet vid Donnerska skolan och de finska högstadieskolorna. Arbetet går ut på att i enlighet med principerna för ungdomsarbete stödja elevernas behov och samarbeta med skolornas elevvård, t.ex. utveckling av rastverksamheten och motivering samt utveckling av det digitala ungdomsarbetet. Den som anställs kan förutom på skoltiden också möta unga utanför skoltiden vid en ungdomslokal eller andra verksamhetsmiljöer för ungdomsarbete. Verksamheten planeras tillsammans i ett team för skolungdomsarbetare med 3 andra skolungdomsarbetare, och verksamheten förverkligas tillsammans med ungdomar, anställda inom den egna branschen och andra samarbetsparter. Under skolornas lov finns arbetsuppgifterna vid ungdomstjänster.

Arbetet innebär ibland kvällsarbete samt sporadiskt veckoslutsarbete. Arbetet förutsätter tillgång till egen bil. Vi förutsätter goda muntliga och skriftliga färdigheter i svenska och finska.

Behörighetsvillkoren för befattningen som ungdomsledare är minst för uppgiften lämplig examen på andra stadiet eller yrkeshögskoleexamen. Som meriter räknas arbetserfarenhet inom branschen och olika metodfärdigheter. Arbetet kräver ett pedagogiskt arbetssätt, förmåga att möta och handleda unga som individer och som grupp, initiativtagande, goda kommunikations- och samarbetsfärdigheter, förmåga till självständigt arbete samt kompetens inom mångprofessionellt team- och nätverksarbete. Vi värdesätter färdigheter i sociala medier samt kompetens inom och utvecklingsinriktat förhållande till digitalt ungdomsarbete.
Valet görs på basis av utbildning, arbetserfarenhet och intervju.

Villkoren för anställningsförhållandet och lönen bestäms enligt AKTA (02VAP050). Den som blir vald ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) som inte får vara äldre än 6 månader samt ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd (inkl. drogtest).

Befattningen tillsätts 16.8.2021 eller enligt överenskommelse. Befattningen har en prövotid på sex (6) månader.

Ansökan bör lämnas in via www.kuntarekry.fi senast 30.7.2021 kl. 16. Om du inte har möjlighet att lämna in en elektronisk ansökan kan du skicka in en skriftlig ansökan till adressen Karleby stad/Registratur, PB 43, 67100 Karleby. Märk kuvertet med ungdomsledare/skolungdomsarbetare.

Vi använder anonym rekrytering för att främja jämställdhet och likabehandling. I praktiken betyder det här att man i rekryteringsprocessens första fas inte ska ange exempelvis ålder, modersmål eller kön i arbetsansökans öppna frågor. Även om en del av uppgifterna begärs som bakgrundsinformation, förmedlas inte denna information till den rekryterande personen i den anonyma ansökningsrapporten. Syftet med anonym rekrytering är att rikta uppmärksamheten på den sökandes yrkeskompetens och arbetserfarenhet.

Lisätietoja

http://www.kokkola.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Susanna Lakanaho p. 050 343 5048

Lisätietoja

Kokkolan kaupunki, Sivistystoimi

Kasvava ja kehittyvä Kokkola on monipuolinen, kaksikielinen maakuntakeskus. Kokkola tarjoaa asukkailleen korkeatasoiset asumisolosuhteet, monipuoliset ja laadukkaat peruspalvelut sekä erinomaiset vapaa-ajanviettomahdollisuudet. Kaupungin vahvuuksia ovat laadukas koulutustarjonta sekä monipuolinen elinkeinorakenne.

KOKKOLA –meillä on laajempi horisontti.


Osoite: Kauppatori 5, 67101 Kokkola
Kokkolan kaupunki - Savuton työpaikka Kokkolan kaupunki - UNICEF lapsiystävällinen kunta

Sinulle suositellut työpaikat