Ungdomsledare - Vaasan kaupunki

Vasa stads ungdomsservice söker en ungdomsledare till ordinarie befattning. Befattningen är 75% och är stationerad i Lillkyrö.

Obs! Ansökningar som inkommit under tidigare ansökningsomgång 28.8.2020-11.9.2020 beaktas vid valet.

Vi söker till ungdomsservicen initiativrik och inspirerande ungdomsledare. Fokusområdena i ungdomsledarens arbete är regional ungdomsgårdsverksamhet, smågruppsverksamhet, handledning av unga i delaktighet och aktivitet samt regionalt samarbete.
Arbetet är kvälls- och veckoslutsarbete.

Den som väljs till uppgiften förutsätts ha en för branschen lämplig examen från yrkeshögskola. Erfarenhet av arbete bland ungdomar räknas som merit.

För uppgiften krävs språkkunskapsklass II: nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda finska och svenska. Ett separat språkintyg förutsätts om ett sådant inte ingår i examensbetyget.

Prövotid är sex månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) over sitt hälsotillstånd och straffregisterutdrag i enlighet med lag 504/2002.

De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Ungdomssekreterare vid Vasa stads ungdomsservice Mervi Ahola, tfn. 040-767 7670

Bildningssektorn/Ungdomsservice
Adress: Vasa, 65100 Vaasa

Våra yrkesmänniskor inom bildningssektorn finns vid Vasabarnens och –ungdomarnas sida från daghemsgrinden till skolvägens sista vårfest. Tack vare våra experter kan Vasa erbjuda ett stort antal högklassiga kultur- och bibliotekstjänster, motionsglädje och insikter på instituten – för så väl ungdomar som för vuxna.