Skip to main content
test
Upphandlingschef - Kokkolan kaupunki

Karleby stad är ett tvåspråkigt landskapscentrum i Mellersta Österbotten och en betydande aktör inom offentlig upphandling. Stadens sektorer och ansvarsområden ansvarar självständigt för upphandling och planering inom sitt kompetensområde.

Vi söker en upphandlingschef som ansvarar för utvecklingen av stadsorganisationens upphandlingsverksamhet och stödjer genomförandet av konkurrensutsättningar.

Till dina uppgifter hör den strategiska ledningen, styrningen och utvecklingen av stadens upphandlingar samt den genomgripande samordningen av dem. Du stödjer stadens sektorer i upphandlings- och konkurrensutsättningsprocesser, anvisar vid beredningen av upphandlingar, handleder det tekniska genomförandet av upphandlingar i upphandlingsportalerna (Cloudia, Hilma) och vid utarbetandet av upphandlingskontrakt.

Du ansvarar för upprätthållandet av upphandlingsanvisningarna och förankringen av dem. Du bygger upp och utvecklar god praxis och goda upphandlingsprocesser samt utbildar organisationen i upphandlingar. Du har en central roll i stadens upphandlingsgrupp. Tjänsten hör till ansvarsområdet koncernförvaltning och koncerntjänster.

Vi förväntar oss att du har
- lämplig högre högskoleexamen. Juridisk examen räknas som merit.
- övergripande kännedom om upphandlingsförfarandet och upphandlingslagen.
- erfarenhet av offentlig upphandling, kommunalförvaltning och beslutsberedning.

Vi värdesätter
- förmåga att uppfatta stora helheter, goda samarbets- och förhandlingsfärdigheter samt en lösningsorienterad attityd.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Tilläggsinformation:
förvaltningsdirektör Ben Weizmann
ben.weizmann@kokkola.fi

Lär dig mer om oss

Koncernförvaltning och koncerntjänster

Karleby stad och dess koncernbolag sysselsätter sammanlagt ca 2400 yrkeskunniga inom olika branscher. Vi ansvarar tillsammans för att stadsinvånarnas vardag är smidig, vi utvecklar stadens service och stärker Karlebys livskraft. Vi värdesätter varandra, håller våra löften och betjänar invånarna så bra som möjligt. Vi skapar en gemensam servicekultur för arbetsgemenskaperna och agerar respektfullt och ansvarsfullt. Välkommen till oss!


Adress: Salutorget 5, 67100 Kokkola
Karleby stad - Savuton työpaikka Karleby stad - UNICEF lapsiystävällinen kunta

Sinulle suositellut työpaikat