test

Upphandlingsjurist

Hakuaika päättyy  8.12.2022 15:45

Västra Nylands välfärdsområde söker upphandlingsjurister till ordinarie tjänsteförhållanden.

Kom med och bygg upp förvaltnings- och upphandlingstjänsterna inom Västra Nylands välfärdsområde. Vi bygger även från grunden en modern, digitaliserad och processdriven förvaltnings- och upphandlingsorganisation - som upphandlingsjurist har du en unik möjlighet att sätta din prägel på en historisk förändring.

I Västra Nyland flyttas inte färdiga styrstrukturer och -processer, eller förvaltnings- och stödtjänstorganisationer över till välfärdsområdet. Detta gör uppstartsfasen utmanande, men erbjuder å andra sidan en unik möjlighet att skapa verksamhetsmodeller och tjänster som passar välfärdsområdet. Vårt mål är att vara tjänsteproduktionsinriktade, utvecklingsinriktade och kostnadseffektiva.

Som upphandlingsjurist fungerar du i teamet som upphandlingsjuridiskt stöd för ansvarsområdet för upphandlingstjänster. I din tjänst deltar du i verksamheten inom ansvarsområdet för upphandlingstjänster och ansvarar för den upphandlings- och avtalsrättsliga kvaliteten på upphandlingar och beslut relaterat till dem

I din tjänst identifierar och definierar du upphandlings- och avtalsrättsliga risker kopplade till upphandlingar. Som upphandlingsjurist bereder du juridiska riktlinjer och direktiv för upphandlingar inom välfärdsområdet samt stöder helheten för avtalshantering i juridiska frågor. Dessutom företräder du välfärdsområdet i marknadsdomstolen samt i Konkurrens- och konsumentverket i frågor som berör upphandling.

Som upphandlingsjurist fungerar du som en del av en bredare juristgemenskap bestående av sakkunniga inom olika rättsområden. Tjänsten är placerad inom ansvarsområdet för förvaltningstjänster och den ledande upphandlingsjuristen fungerar som din chef.

Tjänsteförhållandet är ordinarie och vi strävar efter att tillsätta den så snart som möjligt. Arbetstiden är 36 timmar och 15 minuter/vecka. Tjänsteförhållandets övriga anställningsvillkor enligt AKTA. Prövotiden är 6 månader.

Från ansökan kan en person väljas till högst två tjänster som upphandlingsjurist.

Behörighetskravet för tjänsten är högre högskoleexamen i rättsvetenskap (JM/JK)

Tjänsten förutsätter en gedigen arbetserfarenhet och kunskap om lagstiftningen gällande offentliga upphandlingar samt tillämpningen av den. Dessutom förutsätter tjänster förmåga att arbeta självständigt i ansvarsfulla arbetsuppgifter, god samarbetsförmåga och förmåga att uttrycka sig tydligt i skrift och tal.

Vi uppskattar kännedom om lagstiftningen och praxis gällande social- och hälsovård samt räddningsverket samt skriftliga och muntliga kunskaper i svenska.

Välfärdsområdets moderna arbetsutrymmen är belägna i Otnäs, Esbo, i närheten av Aalto-universitetets metrostation på adressen Teknikvägen 15, 02150 Esbo. Det är delvis möjligt att utföra arbetet på distans. Till dina anställningsförmåner hör bland annat kultur- och motionsförmån, lunchförmån samt arbetsreseförmån. Dessutom erbjuder vi en trevlig arbetsgemenskap och stöd av ett kunnigt team.

Ytterligare upplysningar ges av projektledare för beredning av förvaltning Elina Yli-Koski tel. 046 877 1962 eller via e-post elina.yli-koski@luvn.fi.

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut, pelastustoimen palvelut sekä opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut 1.1.2023 alkaen Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin asukkaille. Tutustu työnantajaan