Uraohjaaja, Espoon korkeakoulutettujen maahanmuuttajien osaamiskeskus - Espoon kaupunki

Kuvaus tehtävästä:
Uraohjaajan tehtäviin kuuluu asiakkaiden osaamisen ja uratavoitteiden kartoitustyö, asiakkaiden henkilökohtainen ja ryhmämuotoinen koulutus- ja urasuunnittelun ohjaaminen, työelämävalmennus, yhteistyö palvelutuottajien kanssa, yhteistyö työnantajien kanssa sekä näihin liittyvät hallinnolliset tehtävät.

Työpaikan nimi: Espoon korkeakoulutettujen maahanmuuttajien osaamiskeskus

Työaika: 38 t 15 min /vko

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Soveltuvaa korkeakoulututkinto

Tehtävässä edellytetään:
- erinomaisia digityöskentely-, asiakaspalvelu-, yhteistyö- ja verkostoissa toimimisen taitoja
- aiempi kokemus henkilökohtaisesta osaamiskartoitustyöstä
- hyvä pääkaupunkiseudun koulutus- ja työllistymismahdollisuuksien tuntemus
- vieraskielisten urasuunnittelun kokemus
- sujuva suullinen ja kirjallinen suomen ja englannin kielen taito.

Katsomme eduksi:
- työelämävalmentajan työkokemus
- suomen kielen opettajan pätevyys
- opinto-ohjaajan pätevyys
- mentorointiohjelmien järjestämiskokemus
- isompien asiakasryhmien kielten osaaminen (venäjä, mandariini kiina, hindi, arabia, viro, urdu, farsi, turkki)
- aiempi kokemus URA-järjestelmän käytöstä.

Konsernihallinto johtaa, ohjaa ja valvoo Espoon koko kaupunkikonsernia sekä vastaa kaupungin tukipalveluista kaupunginjohtajan johdolla. Sen yksiköt ovat elinkeino ja kaupunkikehitys, hallinto ja kehittäminen, henkilöstö sekä rahoitus ja talous.

Espoon korkeakoulutettujen osaamiskeskus on uusi Espoon konsernihallinnon moniammatillinen yksikkö, jonka tavoitteena on tukea korkeasti koulutettuja maahan muuttaneita asukkaita rakentamaan tulevaisuuden työuraa ja vastaavasti tukea pääkaupunkiseudun yritysten elinvoimaisuutta. Tule joukkoomme luomaan espoolaisten menestystarinoita.

Tarjoamme osaamiskeskuksen henkilöstöllemme vaikuttavan merkityksellisen tehtäväkentän, ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää uraratkaisuja korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille, hyvän työn ja vapaa-ajan tasapainon sekä innostuneen ja luovan työyhteisön.

Ensimmäiset haastattelut toteutamme videohaastatteluina, joihin kutsumme hakijoita viikolla 50.
Henkilökohtaiset Teams haastattelut toteutamme alustavasti viikolla 51.

Tutustu työnantajaan

Tehtävästä lisätietoja antaa projektipäällikkö Olga Silfver olga.silfver@espoo.fi, puh. 040 639 4895.

Espoon kaupunki, Konsernihallinto, Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö, Työllisyyspalvelut
Osoite: Komentajankatu 5 C, 02600 Espoo

Espoo on yli 290 000 ihmisen kotikaupunki. Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka.

Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita.

Espoossa yhdistyy huippuosaaminen, monipuolinen luonto sekä viihtyisät ja turvalliset asuinalueet. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä.

Espoon kaupungin tavoitteena on osaava ja monimuotoinen henkilöstö, joka heijastaa espoolaista väestörakennetta. Rekrytoinnissa edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa.

Espoon kaupunki on savuton työpaikka.