Är du bra på strategiskt tänkande? Trivs du som fisken i vattnet i utvecklingsarbete? Vet du hur man utför projektartat arbete och har du erfarenhet av stora projekt? Brinner du för att få utveckla samhället och skapa miljöer?

Avdelningen för teknik och miljö i Sibbo kommun söker en

UTVECKLINGSCHEF FÖR SEKTORN

för en ordinarie tjänst. Arbetet inleds enligt överenskommelse.

Utvecklingschefen för sektorn ansvarar för utvecklingsarbetet på avdelningen för teknik och miljö. Som utvecklingschef är du också ansvarig för koordinering av samhällsteknikrelaterade utvecklingsprojekt inom sektorn. Du fungerar som chef i enheten Utveckling och stödtjänster och ansvarar för ordnandet av avdelningens stödtjänsthelhet. Utöver utvecklingsarbetet ansvarar du även för beredning av avdelningens strategiska arbete samt för förvaltning och koordinering av kommunikation inom avdelningen. Du är medlem i avdelningens ledningsgrupp och vikarierar tekniska direktören vid behov. Du representerar sektorn i olika tväradministrativa samarbetsgrupper.

Vi önskar bland annat att ditt tänkesätt är målinriktat och att du kan tänka i helhet, samt att du har processkunskap och kunnande inom utvecklingsarbete. Vi värdesätter erfarenhet av processerna i anknytning till stora och mångsidiga utvecklingsprojekt och att du känner till hur man befrämjar dem, samt att du har goda ledarskaps- och samarbetsfärdigheter.

Vi erbjuder dig mångsidiga och utmanande arbetsprojekt samt möjlighet att utveckla och utvidga det egna kunnandet. Hos oss arbetar du i en trevlig gemenskap som har en utvecklingsinriktad arbetsatmosfär. Våra arbetslokaler är moderna och förvandlingsbara och vi använder modernt arbetsredskap.

Behörighetskraven för tjänsten är lämplig högre högskoleexamen. Därtill förutsätter vi goda muntliga och skriftliga kunskaper i båda inhemska språken. Vi erbjuder dig en möjlighet att utveckla dina språkkunskaper.

Vårt arbetsställe är beläget i Sibbo kommuns centrum Nickby. Avdelningen för teknik och miljö arbetar i lokaler som förnyades i sin helhet hösten 2018 och där särskild uppmärksamhet har fästs vid smidigt samarbete och lokalflexibilitet. Sibbo hör till HRT-området och bussförbindelserna till Nickby är goda från bland annat Helsingfors.

Villkoren för arbetsförhållandet bestäms enligt det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) och i uppgiften tillämpas en prövotid på sex månader. Den som väljs ska visa upp ett godtagbart utlåtande över sitt hälsotillstånd innan valet fastställs.
Ansökningarna med CV ska lämnas in senast 22.9.2021 kl. 16 via den bifogade länken eller på adressen www.sibbo.fi/sv/rekry.
Annonsen har publicerats på nytt, ansökningar som lämnats in tidigare beaktas.

Läs mer

http://www.sibbo.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Mer information om uppgiften ges av tekniska direktören Ilari Myllyvirta, tfn 040 191 4574, ilari.myllyvirta (at) sibbo.fi

Lär dig mer om oss

Avdelningen för teknik och miljö, Utveckling och stödtjänster

Sibbo, som ligger strax utanför huvudstadsregionen, är den relativt sett snabbast växande kommunen i Finland. Vi uppmuntrar och inspirerar våra anställda att utveckla det egna kunnandet, utbilda sig och lära sig nya saker. Enheten Utveckling och stödtjänster inom kommunens Avdelning för teknik och miljö ansvarar för utvecklingen och planeringen av avdelningens verksamhet samt erbjuder stödtjänster för de övriga enheterna inom samma avdelning. Du hittar mer information om pågående byggnads- och utvecklingsprojekt på adressen http://sipoorakentaajakehittaa.fi/?lang=sv.

Kom och jobba med oss!


Adress: Klockarbackavägen 2, 04130 Sipoo
Sibbo kommun - Savuton työpaikka Sibbo kommun - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat