Skip to main content
test
Vahtimestari - Vaasan kaupunki

Suomenkielinen perusopetus hakee vahtimestaria vakituiseen työsuhteeseen.

Vahtimestarin alkusijoituspaikkana: Keskuskoulu ja Suvilahden koulu.

Keskuskoulu on yli 400 oppilaan alakoulu, jossa toimivat vuosiluokat 1-6. Koulussa annetaan yleisopetuksen lisäksi kielikylpyopetusta ruotsin kielellä sekä valmistavaa opetusta. Painotusalueemme ovat mm. yhdenvertainen koulu, hyvinvoiva oppilas ja työyhteisö, laadukas perusopetus.
Koulu on juuri peruskorjattu ja sijaitsee keskustassa.

Suvilahden koulu on yli 300 oppilaan alakoulu, jossa toimivat vuosiluokat 1-6. Koulussa annetaan yleisopetuksen lisäksi kaksikielistä (suomi-englanti) ja englanninkielistä opetusta. Suvilahden koulu painottaa laadukkaan perusopetuksen lisäksi toiminnallisia opetusmenetelmiä sekä liikuntaa, yhteisöllisyyttä ja sosiaalisten taitojen vahvistamista. Lisäksi kannustamme oppilaita hyvään käytökseen.

Vahtimestarin tehtäviin kuuluu mm.
- Kiinteistön hoito- ja huoltotyöt koulujen vahtimestarien ja talotoimen kiinteistönhoitajien työnjako-ohjeistuksen mukaisesti
- Turvallisuuteen ja järjestykseen liittyvät valvontatehtävät
- Asiakkaiden (oppilaat, opettajat, huoltajat, vierailijat) ohjaus, opastaminen, neuvonta ja avustami-nen erilaisissa tilanteissa
- Kaluston, AV- ja TVT-laitteiden, tavaroiden ja opetusmateriaalien siirtoon ja järjestelyyn liittyvät tehtävät
- Tarvittaessa postin ja tavarankuljetus rehtorin kanssa sovitun aikataulun mukaisesti
- Tavarahankinnat omalla vastuualueella rehtorin kanssa sopien
- Oheiskasvattajana toimiminen
- Muut koulukohtaisesti erikseen sovitut tehtävät

Kelpoisuusvaatimuksena on vahtimestarin työhön soveltuva ammattitutkinto.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen taito ja tyydyttävä englannin kielen taito.

Tehtävään valittavalta henkilöltä kiinteistönhoidon valmiuksia, kädentaitoja ja tekniikan tuntemusta sekä hyviä TVT-valmiuksia. Edellytämme myös yhteistyökykyä ja joustavuutta sekä oma-aloitteista työotetta.

Arvostamme hyviä yhteistyötaitoja, sillä koulussa toimiminen on asiakaspalvelua. Vahtimestari on tärkeä osa henkilökuntaa ja omalla tavallaan myös oheiskasvattaja. Arvostamme asioihin saman tien tarttuvaa työotetta.

Tarjoamme vahtimestarille mielenkiintoisia tehtäviä mukavissa työyhteisössä ja ympäristössä. Tarjoamme myös paljon mahdollisuuksia monenlaiseen vuorovaikutukseen ja erilaisiin talonpidon tehtäviin.

Koeaika on kuusi kuukautta.

Tehtävään valitun on ennen työn alkamista esitettävä lääkärinlausunto terveydentilastaan (T-todistus) ja lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.

Haastattelut pidetään viikoilla 49-50.
Haastatteluun kutsutut ottavat mukaansa alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Lisätietoja

http://www.vaasa.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Aluerehtori Johanna Olsson puh. 040 510 0717

Lisätietoja

Suomenkielinen perusopetus

Sivistystoimen ammattilaisemme kulkevat vaasalaisten lasten ja nuorten rinnalla päiväkodin portilta koulutien viimeiseen kevätjuhlaan saakka. Osaajiemme ansiosta Vaasassa on tarjolla laaja kattaus laadukkaita kulttuuri- ja kirjastopalveluita, liikunnan riemua ja oivalluksia opistoilla – niin nuorille kuin aikuisille.


Osoite: Vaasa, 65100 Vaasa
Vaasan kaupunki - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat