test
Välfärdschef - Vörå kommun

Vi söker en välfärdschef till sektorn för livskvalitet vid Vörå kommun med början så fort som möjligt. Anställningen är tills vidare och arbetstiden är heltid, motsvarande 36,25/vecka.

Ansvarsområden är
- ansvarsperson för det förebyggande rusmedelsarbetet och hälso- och välfärdsarbetet i kommunen
- personalansvar: förman för MI-rektorn, fritidssekreteraren och bibliotekschefen
- att uppnå de av fullmäktige uppställda målen för kommunen, vilka framgår av Vörå kommuns strategi

Arbetsuppgifterna är varierande, eftersom tjänsten är helt ny och ska byggas upp till en funktionell helhet. Bl.a. följande arbetsuppgifter ingår
- kontaktperson till Österbottens välfärdsområde gällande gränssnittsytor, rusmedelsarbete och främjandet av förebyggande hälso- och välfärdsarbete
- ansvara för kommunens sektorövergripande arbete inom hälsa och välfärd för kommuninvånarna
- uppgör kommunens välfärdsplan och välfärdsberättelser
- beredande och föredragande i egna ärenden till nämnden för livskvalitet
- beredande, föredragande och sekreterare i rådet för äldre och i rådet för personer med funktionsnedsättning
- beredare och sekreterare för kommunens välfärdsarbetsgrupp
- uppdatera kommunens beredskapsplan

Behörighetskravet är
- lämplig lägre högskoleexamen eller yrkesinriktad grundexamen eller motsvarande tidigare examen
- utmärkta kunskaper i svenska och goda kunskaper i finska (kommunens förvaltningsspråk är svenska)

Före tillträde bör läkarintyg visas upp.
Prövotid sex månader.

Vi önskar elektroniska ansökningar via Kommunrekry.fi senast 31.1.2022 kl. 12.00.
CV och betygskopior som bekräftar behörighet ska bifogas.

Kommunstyrelsen

Läs mer

http://www.vora.fi/jobb

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Tf. kommundirektör, Tom Holtti, 050-572 1838

Lär dig mer om oss

Kommunstyrelsen

Vörå ligger vid den vackra kusten i Österbotten. Invånarantalet är ca 6 400 och kommunen är tvåspråkig, med svenska som majoritetsspråk. Vörå är en livskraftig landsortskommun och en attraktiv boendekommun. Näringslivet är rikt med många småföretag och arbetslösheten är låg.

Utbudet av aktiviteter är stort i Vörå kommun, både kulturliv och idrottsverksamhet blomstrar. Möjligheterna till avkopplande friluftsliv är stora, tack vare den omväxlande naturen.

Välkommen att trivas med oss. Vi tror på framtiden.


Adress: Vöråvägen 18, 66600 Vöyri
Vörå kommun - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat