Valförrättare - Porvoon kaupunki

Centralvalnämnden i Borgå stad söker cirka 30 valförrättare till förhandsröstningen i kommunalvalet 7-13.4.2021.

Valförrättarna arbetar på förhandsröstningsställen för att ta emot dem som kommer för att rösta. Arbetstiden beror på öppethållningstiderna vid förhandsröstningsställena. En del av förhandsröstningsställena är öppna också på lördag och söndag. Valförrättaren ska förbinda sig att delta i en utbildning som ordnas före valet.

Utbildningen och introduktionen för uppgiften ordnas på torsdag 4.3.2021 kl. 18-20.

Kravet för uppgiften är att personen fyllt 18 år, hen är pålitlig, noggrann och har ett kundvänligt grepp i arbete samt grundläggande kunskaper i adb. Muntliga kunskaper i båda de inhemska språken är nödvändiga för skötseln av uppgiften.

En kandidat eller kandidatens make, barn, syskon eller föräldrar kan inte vara valförrättare. Med makar avses äkta makar samt personer som lever under äktenskapsliknande förhållanden och i registrerat partnerskap.

Med beaktande av coronaläget kommer valet att ordnas med iakttagande av försiktighetsåtgärder och i enlighet med justitieministeriets anvisningar. Om situationen kräver ser man till att det bl.a. finns munskydd och möjlighet att sköta handhygien samt att säkerhetsavstånden hålls både i kontakten mellan arbetstagare och i kontakterna mellan arbetstagarna och kunderna.

Lön: 2109,30 euro/månad.

Skicka din ansökan senast 22.1.2021 kl. 15 via länken nedan.


Läs mer

http://www.borga.fi

Mer om arbetsgivaren

Ytterligare information: Camilla Nordström, tfn 0400 834 322, camilla.nordstrom@porvoo.fi eller Johanna Päivärinta, tfn 040 741 7383, johanna.paivarinta2@porvoo.fi

Centralvalnämden
Adress: Borgå, 06100 Porvoo

Vackra, historiska och samtidigt moderna och pulserande Borgå är en livskraftig hemstad med över 50 000 invånare, som växer och utvecklas starkt. Här arbetar vi varje dag vi tillsammans för en bättre vardag och en hållbar morgondag.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och det centrala läget som metropolområdets östra centrum är hemligheten bakom stadens dragningskraft. Som den största arbetsgivaren i Östra Nyland sysselsätter Borgå cirka 3 500 personer.

Det är viktigt för oss att var och en känner sig uppskattad. Ett meningsfullt arbete är grunden för vår personals välbefinnande. Vi uppmuntrar aktivt var och en att utveckla det egna kunnandet och arbetsbeskrivning. Hos oss hittar var och sin drömarbetsplats. Välkommen till Borgå – här gör människorna staden.

Borgå stad - Savuton työpaikka