Välinehuoltaja, kesätyö, tehohoito - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Haemme välinehuoltajaa kesätöihin operatiivisen tulosalueen teho- ja tehovalvontahoidon yksikköön (vähintään yksi kesäsijaisuus).

Teho- ja tehovalvontahoidon yksikössä hoidetaan koko Pohjois-Suomen alueen vaativimmat päivystystehohoitoa sekä leikkauksen jälkeistä tehohoitoa tarvitsevat potilaat. Suurimpia potilasryhmiä ovat sydän- ja neurokirurgiset potilaat, vaikeaa infektiota sairastavat potilaat sekä monivammapotilaat. Teho- ja tehovalvontahoidon yksikön vastuulla on sairaalan sisäinen MET-elvytystoiminta.

Teho- ja tehovalvontahoidon yksikössä potilaan hoito on moniammatillista tiimityöskentelyä, jossa arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä hyvää paineensietokykyä ja kykyä toimia nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Teho- ja tehovalvontahoidon yksikössä välinehuoltaja huolehtii osaltaan hoitotarvikkeiden tilaamisesta ja varaston hallinnasta. Muita tehtäviä ovat mm. potilaspaikalla tarvittavien välineiden puhdistaminen ja toimintakunnosta huolehtiminen sekä hoidossa käytettävien instrumenttien ja välineiden huolto. Työkokemus vastaavista tehtävistä katsotaan hakijalle eduksi. Työ on kaksivuorotyötä.

Kannustava työyhteisömme tarjoaa hyvän perehdytyksen tehtävään.

Välinehuoltajan kesäsijaisuuden kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ammatillinen koulutus tai ammattitutkinto.

Sijaisuus täytetään sopivan sijaisen löydyttyä. Sijaisuus on haettavana vähintään viiden ilmoituksen julkaisua seuraavan kalenteripäivän ajan.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Noudatamme työsuhteissa enintään 6 kk koeaikaa. Koeaika voi olla enintään puolet palvelussuhteen kestoajasta alle 12 kk kestävissä määräaikaisissa palvelussuhteissa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antavat vs. osastonhoitaja Tuija Moisio, p. 040 152 2905 ja osastonhoitaja Tarja Arvola, p. 040 582 4329 Sähköpostit: etunimi.sukunimi(at)ppshp.fi
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, OYS, Operatiivinen tulosalue, Anestesia ja tehohoito, Tehohoito
Osoite: Kajaanintie 50, 90029 Oys

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on innovatiivinen ja dynaaminen terveyspalvelujen tuottaja. Alueen yli 400 000 asukasta palvelee noin 6 500 terveydenhuollon ammattilaista. Oulun yliopistollinen sairaala vastaa erityistason hoidon järjestämisestä koko Pohjois-Suomen väestölle.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.