Välinehuoltajan sijaisuudet - Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

TAMPEREEN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA

NUMEROTUNNISTE 259

VÄLINEHUOLTAJAN määräaikaisia, eripituisia sijaisuuksia Tays Keskussairaalassa.

Välinehuollon vastuuyksikkö tuottaa välineiden ja instrumenttien pesu-, desinfektio- ja sterilointipalve-luja potilashoitoon ja tutkimukseen. Asiakkaita ovat leikkaus- ja vuodeosastot sekä poliklinikat. Sairaa-la toimii opetussairaalana.

Tehtävän sisältö Tays Keskussairaalassa:
Työskentelet Taysin keskitetyssä D välinehuollossa välinehuoltoprosessin kaikissa työvaiheissa. Työ-pisteitä ovat pesu, pakkaamo ja lähettämö. Tehtäviin kuuluvat myös tähystyksissä käytettävien tähysti-mien pesu, desinfektio ja käyttökuntoon saattaminen D välinehuollon skooppihuollossa.

Edellytämme sinulta aiempaa kokemusta välinehuollon tehtävistä.

Eduksi luemme välinehuoltajan perus- tai ammattitutkinnon ja tuotannonohjausjärjestelmä Geminin osaamisen. Myös lähiaikoina välinehuoltajiksi valmistuvien hakemukset otetaan huomioon.

Arvostamme yhteistyötaitoja, joustavuutta ja reipasta työotetta.

Tehtävä mahdollistaa työskentelyn uusissa, nykyaikaisissa tiloissa ja mukavassa työyhteisössä. Tarjo-amme monipuolisen tehtäväkentän kehittyvässä organisaatiossa.

Sijaisuuksia täytetään jo ennen hakuajan päättymistä nopeallakin aikataululla, heti sopivan henkilön löytyessä.

Hakukelpoisuus: Kelpoisuusehtona on soveltuva ammatillinen koulutus.

Työsuhteen tyyppi ja työaikamuoto: Määräaikainen sijaisuus (toimi), vuorotyö/kokopäivätyö.
Koeaika: Koeajan kesto on puolet työsuhteen kestosta.

Noudatettava työ- tai virkaehtosopimus: KVTES, sijaisuudet täytetään sopimuksen mukaan pikimmiten.

Vaadittavat todistukset: Valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n mukainen rokotesuoja ja 55 §:n mukainen hengityselinten tuberkuloosia koskeva selvitys.

Tiedustelut: palveluesimies Anu Väkevä, puh. 050 3558798 tai anu.vakeva@pshp.fi,

Hakumenettely: Sijaisuuksia haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakemuksella. Hakemuslomake löytyy Taysin sivuilta https://www.tays.fi/rekrytointi. Sijaisuuksia voi hakea myös kirjallisella hakemuksella, jossa on mainittava haettavan toimen numerotunniste, nimike ja sijoituspaikka. Hakemukseen suositel-laan liitettäväksi CV. Kirjalliset hakemukset lähetetään osoitteeseen: Tampereen yliopistollinen sairaa-la, kirjaamo, PL 2000, 33521 Tampere.

Haku päättyy 13.11.2020 klo 14.30.

Lisätietoja

https://www.tays.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Meille_toihin

Tutustu työnantajaan

Tiedustelut: palveluesimies Anu Väkevä, puh. 050 3558798 tai anu.vakeva@pshp.fi

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Osoite: Elämänaukio 2, 33520 Tampere