Skip to main content
test
Valmistavan luokan opettaja - Pietarsaaren kaupunki

Pietarsaaren kaupunki hakee valmistavan opetuksen päätoimisia tuntiopettajia ajalle 1.8.2022-31.7.2023.

Pietarsaaren kaupunki hakee esiopetuksen, alakoulun ja yläkoulun valmistavia opettajia. Kerro hakemuksessasi (vapaamuotoinen osio) minkä koulu-asteen opetuksesta olet kiinnostunut. Opettajien tarpeeseen vaikuttaa Pietarsaareen saapuvien valmistavaa opetusta tarvitsevien oppilaiden määrä. Lisäksi opetajien määrään vaikuttaa kesän aikana mahdollisesti kotimaahansa palaavien oppilaiden määrä.

Valmistava opetus on tarkoitettu kaikille niille esi- ja perusopetusikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille ja nuorille, joilla ei ole vielä tarvittavia kielellisiä valmiuksia esi- tai perusopetuksessa opiskeluun. Erityistavoitteena on sellaisen suomen kielen taidon saavuttaminen, jolla oppilaat voivat siirtyä perusopetukseen. Opetuksessa noudatetaan esi- ja perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteita. Valmistavan opetuksen opettaja opettaa vasta maahantulleille perusopetusikäisille oppilaille suomen kieltä.

Kelpoisuusvaatimuksena on luokanopettajan, aineenopettajan tai erityisopettajan koulutus (asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista)Tehtävässä noudatetaan 1kk:n koeaikaa.

Tehtävään valitun on esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Lisäksi Pietarsaaren kaupunki edellyttää huumetestiä yli 2kk:n työsuhteissa.Määräaikaisuuden perusteena on tilapäinen tarve maahanmuuttajataustaisten lasten opetuksessa.

Lisätietoja

http://www.jakobstad.fi/etusivu

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Opetuspäällikkö Juha Paasimäki juha.paasimaki@pietarsaari.fi p: 0447851480
Itälän koulu: rehtori Liisa Svart p.0445851293
Länsinummen koulu Rehtori Keijo Paananen p. 0447851571
Etelänummen koulu rehtori Kim Pitkäkangas p. 0447851467

Lisätietoja

Pietarsaaren kaupunki, Koulutusvirasto, Koulut

Pietarsaari on kaksikielinen länsi-rannikolla sijaitseva kaupunki. Pietarsaaren asukasmäärä on n. 19 000.Pietarsaarii on alueensa elinvoimainen keskus. Suomenkielisiä perusopetuksen kouluja on 5. Suomenkielinen lukio toimii samassa kiinteistössä ruotsinkielisen lukion kanssa.


Osoite: strengberginkatu 1, 68600 Pietarsaari

Sinulle suositellut työpaikat