Valvontaeläinlääkäri (2 kpl) - Lahden kaupunki

Lahden kaupunki hakee kahta VALVONTAELÄINLÄÄKÄRIÄ 01.11.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan toistaiseksi voimassa oleviin virkasuhteisiin. Työ on kokoaikaista tai sovittavissa myös osa-aikaiseksi.

Työhön kuuluu monipuolisesti valvontatehtävät, kuten eläinsuojelu, eläintauti-, sivutuotevalvonta sekä eläinten tuonnin ja viennin valvonta Lahden kaupungin alueella. Työpaikka sijaitsee Lahden yhteisvastaanotolla Juhonkadulla. Toimipisteeseen on hyvät liikenneyhteydet. Vastaanotolla työskentelee valvontaeläinlääkäreiden lisäksi kaksi praktikkoeläinlääkäriä ja klinikkaeläintenhoitaja.

Suoritettaessa epäilyksen perusteella tehtäviä tarkastuksia tehdään aina työparityöskentelyä. Työparin olemassaolo mahdollistaa myös joustavan työaikasuunnittelun sekä lomien järjestämisen. Eläinlääkäreiden lisäksi valvontaeläinlääkärillä on sujuva yhteistyö rakennusvalvonnan ja terveydensuojelun kanssa. Työtehtävien hoito edellyttää B-ajokorttia. Päivystysvelvollisuutta valvontaeläinlääkärillä ei ole.

Työnantaja kannustaa jatkokouluttautumiseen ja tarjoaa mm. työnohjauksen.

Kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun eläinlääkärin tutkinto ja hakijan tulee täyttää eläinlääkintähuoltoasetuksen 2 §:n mukainen kelpoisuus. Viran hoitaminen edellyttää hyviä ihmissuhdetaitoja, aktiivista otetta työhön, sujuvaa suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Toivomme sinulla olevan myös tietotekniikan perustaidot.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen ja lääkärisopimuksen mukaan.

Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja liitä kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista sähköiseen hakemukseesi liitteeksi. Alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa. Koeaika on 6 kuukautta.

Tehtävään valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ennen tehtävän vastaanottamista.

Hakemukset Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta viimeistään 30.9.2021 klo 15.00.

Lisätietoja

http://www.lahti.fi
https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/lahti-tyonantajana/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Jonna Kokko, jonna.kokko@lahti.fi, p. 050 321 7296

Lisätietoja

Lahden kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelualue, Rakennus- ja ympäristövalvonta

Lahti on sinun kaupunkisi – ja uusi työpaikkasi?

Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä.

Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021 ja tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan.

Tervetuloa Lahden kaupungille 3600 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!


Osoite: Juhonkatu 1, 15700 Lahti

Sinulle suositellut työpaikat