Valvontaeläinlääkäri - Mikkelin kaupunki

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut hakee valvontaeläinlääkärin sijaista ajalle 1.5.-30.09.2021.

Työtehtävät muodostuvat eläinten hyvinvoinnin valvonnasta, eläinperäisten elintarvikkeiden alkutuotannon valvonnasta sekä sivutuotevalvonnasta. Valvontaeläinlääkärin tehtäviin ei kuulu kliininen työ eikä päivystysvelvollisuutta ole.

Työt tehdään yhteistyössä toisen valvontaeläinlääkärin kanssa. Mikkelin seudun ympäristöpalveluissa on kaksi valvontaeläinlääkärin virkaa. Valvontaeläinlääkäri voi voimassa olevaan sopimukseen perustuen tehdä yhteistyötä myös maakunnan muiden valvontaeläinlääkäreiden kanssa.

Valvontaeläinlääkärin viransijaiselta edellytetään laillistetun eläinlääkärin pätevyyttä tai väliaikaisia oikeutta eläinlääkärin ammatin harjoittamiseen (Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta 21.1.2000/29) sekä tutustumista Suomen asianomaisen alan lainsäädäntöön, koska virkaan kuuluu eläintautilain täytäntöönpanoon, elintarvikkeiden turvallisuuden valvontaan ja eläinten hyvinvoinnin valvontaan liittyviä tehtäviä. Eläinlääkintähuoltolaki (765/2009, 16 §) ja eläinlääkintähuoltoasetus (1031/2009, 2 §).

Viransijaisuuden menestyksellinen hoitaminen vaatii hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä kiinnostuneisuutta valvontaeläinlääkärin työhön ja hyviä vuorovaikutustaitoja.

Täytettävän viransijaisuuden sijoituspaikkana on Mikkeli. Toimialueena on Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Hirvensalmi ja Kangasniemi.

Viransijaisuuden hoito edellyttää oman auton käyttöä.

Työaika on 38,25 tuntia / vko.

Viransijaisuuteen valitulla on 2 kk koeaika.

Hakemukseen tulee liittää pdf-tiedostona tutkinto- ja työtodistukset sekä mahdolliset suositukset.

Haastattelussa tulee esittää alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Haastattelu tehdään Teamsillä ja haastattelut voidaan aloittaa tarvittaessa jo ennen hakuajan päättymistä.

Lisätietoja

http://www.mikkeli.fi
http://www.linkedin.com/company/mikkelin-kaupunki

Tutustu työnantajaan

Valvontaeläinlääkäri Essi Pietilä, p. 0401295125, terveysvalvonnan johtaja Maria Tirkkonen p. 0401295120 ja vastaava eläinlääkäri Antti Tukiainen p. 0447945579. Sähköposti: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi

Mikkelin kaupunki, Ympäristöpalvelut
Osoite: Maaherrankatu 9-11, 50100 Mikkeli

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut toimii osana Mikkelin kaupunkiorganisaatiota ja vastaa ympäristöterveydenhuollosta viiden kunnan alueella (Mikkeli, Hirvensalmi, Kangasniemi, Mäntyharju ja Pertunmaa). Eläinlääkintähuollolla on kolme yhteisvastaanottoa, joissa kussakin työskentelee 2-3 eläinlääkäriä.

Mikkeli on yhdistelmä urbaania ja maaseutumaista elämää Etelä-Savon sydämessä, kauniissa Järvi-Suomessa. Ihmisen kokoisessa Mikkelissä luovuus luo työtä ja hyvinvointia. Verraton elämänlaatu syntyy kunnioittamalla puhtaan luonnon kattausta: metsää, vettä ja ruokaa. Tasa-arvo, koulutus ja ylpeys omasta tekemisestä ovat aina olleet täällä hyvän elämän perustana. Edelläkävijöinä olemme varmoja tulevista saavutuksista ja luomme rohkeasti kehittyvän kaupungin tulevaisuutta. Mikkelin kaupungilla työskentelee 2.200 työntekijää, joiden toiminnan ytimessä on kaupungin 55.000 asukkaan palveleminen. Mikkelin kaupunki on savuton työpaikka.

Solmu-palvelu auttaa tarvittaessa mahdollista Mikkelin seudulle muuttajaa yksilöllisesti avaimet käteen -periaatteella. Katso lisää www.eroakiireesta.fi