Valvontaeläinlääkäri - Kokkolan kaupunki

Valvontaeläinlääkärin toimipiste on Kokkolassa ja toiminta-alueena on koko yhteistoiminta-alue.

Tehtäviin kuuluu pääsääntöisesti eläinsuojelu, luvan- tai ilmoituksenvaraiseen toimintaan ilman epäilyä kohdistuvat tarkastukset, sivutuotevalvonta, sekä eläintauti- ja terveysvalvontaohjelmat eläinlääkintähuoltolain (765/2009) 15 §:n mukaisesti. Lisäksi valvontaeläinlääkärin toimenkuvaan voidaan tarvittaessa sisällyttää myös kunnalle kuuluvia virkatehtäviä, kuten elintarvikkeiden ja alkutuotannon valvontaa tuotantotiloilla. Tehtäviin ei kuulu praktiikkaa eikä päivystysvelvollisuutta. Eläinlääkintähuollon valvontatiimissä on kaksi valvontaeläinlääkäriä ja hygieenikkoeläinlääkäri. Eläinsuojelutarkastukset suoritetaan pääsääntöisesti parityönä.

Hakijan tulee olla Suomessa laillistettu eläinlääkäri sekä eläinlääkintähuoltoasetuksen (1031/2009) 2 §:n mukainen kelpoisuus. Lisäksi vaaditaan sen kotimaisen kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito, joka ei ole hakijan äidinkieli. Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Tehtävän hoitaminen vaatii hyvää yhteistyökykyä, vuorovaikutustaitoja ja pitkäjänteisyyttä. Työn hoitaminen edellyttää oman auton käyttöä. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Ennen viran vastaanottamista valitun henkilön on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Palkkaus ja muut virkasuhteen ehdot määräytyvät LS:n ja KVTES:n mukaisesti.


Tutustu työnantajaan

Terveysvalvonnan johtaja Andréas Smeds, puh. 040 489 2029, hygieenikkoeläinlääkäri Annukka Nikula, puh. 040 489 2240 tai valvontaeläinlääkäri Nanna Lindqvist, puh. 040 488 2999.

Kokkolan kaupunki, Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto
Osoite: Vasarakuja 15, 67100 Kokkola

Kokkolan kaupunki vastaa Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä. Yhteistoiminta-alueessa on mukana Kokkolan kaupungin lisäksi Kannus, Halsua, Kaustinen, Kruunupyy, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli. Alueen maatalous on erikoistunut maidontuotantoon.

Eläinlääkintähuollon järjestämiseksi yhteistoiminta-alueella on 12 praktikkoeläinlääkäriä, hygieenikkoeläinlääkäri, kaksi valvontaeläinlääkäriä sekä toimistohoitaja ja terveysvalvonnan johtaja.