test
Valvontaeläinlääkäri - Kokkolan kaupunki

Valvontaeläinlääkärin toimipiste on Kokkolassa ja toiminta-alueena on koko yhteistoiminta-alue.

Tehtäviin kuuluu pääsääntöisesti eläinsuojelu, sivutuotevalvonta, sekä eläintauti- ja terveysvalvontaohjelmat eläinlääkintähuoltolain (765/2009) 15 §:n mukaisesti. Lisäksi valvontaeläinlääkärin toimenkuvaan voidaan tarvittaessa sisällyttää myös kunnalle kuuluvia virkatehtäviä, kuten elintarvikkeiden ja alkutuotannon valvontaa tuotantotiloilla. Tehtäviin ei kuulu praktiikkaa eikä päivystysvelvollisuutta.

Eläinlääkintähuollon valvontatiimissä on kaksi valvontaeläinlääkäriä ja hygieenikkoeläinlääkäri. Eläinsuojelutarkastukset suoritetaan pääsääntöisesti parityönä.

Hakijan tulee olla Suomessa laillistettu eläinlääkäri sekä eläinlääkintähuoltoasetuksen (1031/2009) 2 §:n mukainen kelpoisuus. Lisäksi vaaditaan sen kotimaisen kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito, joka ei ole hakijan äidinkieli. Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Tehtävän hoitaminen vaatii hyvää yhteistyökykyä, vuorovaikutustaitoja ja pitkäjänteisyyttä. Sen lisäksi arvostamme praktikkokokemusta ja kokemusta julkisesta hallinosta.

Työn hoitaminen edellyttää oman auton käyttöä. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Ennen viran vastaanottamista valitun henkilön on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Virkasuhteen ehdot määräytyvät LS:n ja KVTES:n mukaisesti.

Tarjoamme sinulle kannustavan ja ammattitaitoisen työyhteisön tuen. Osana eläinlääkintähuollon valvontatiimiä toimiminen antaa sinulle hyvät ammatillisen kasvun edellytykset.

Lisätietoja

http://www.kokkola.fi/ymparistoterveydenhuolto

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Terveysvalvonnan johtaja Andréas Smeds, puh. 040 489 2029, hygieenikkoeläinlääkäri Annukka Nikula, puh. 040 489 2240 (17.1.2022 alkaen) tai valvontaeläinlääkäri Eva-Lotta Halonen, puh. 040 806 5953. S-posti: etunimi.sukunimi@kokkola.fi

Lisätietoja

Kokkolan kaupunki, Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto

Kokkolan kaupunki vastaa Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä. Yhteistoiminta-alueessa on mukana Kokkolan kaupungin lisäksi Kannus, Halsua, Kaustinen, Kruunupyy, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli. Alueen maatalous on erikoistunut maidontuotantoon. Eläinlääkintähuollon järjestämiseksi yhteistoiminta-alueella on 12 praktikkoeläinlääkäriä, hygieenikkoeläinlääkäri, kaksi valvontaeläinlääkäriä sekä toimistohoitaja ja terveysvalvonnan johtaja.


Osoite: Hakalahdenkatu 83, 67100 Kokkola
Kokkolan kaupunki - Savuton työpaikka Kokkolan kaupunki - UNICEF lapsiystävällinen kunta

Sinulle suositellut työpaikat