Skip to main content
test
Valvontapäällikön virka - Turun kaupunki

Haemme valvontapäällikköä vakinaiseen virkasuhteeseen.

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden luvat ja valvonta -palvelualueen pysäköinninvalvonta ja ajoneuvossiirrot -vastuualue on 26 hengen organisaatio, joka huolehtii pysäköintiä ja pysäyttämistä sekä joutokäyntiä koskevien säännösten noudattamisen valvonnasta sekä pysäköintivirhemaksujen ja muiden laissa säädettyjen seuraamusten määräämisestä. Ajoneuvosiirtoyksikkö huolehtii Turun kaupungin alueella ajoneuvojen lähi- ja varastosiirtojen vaatimista toimista. Vastuualue ylläpitää kaupungin pysäköintimaksuautomaatteja sekä huolehtii pysäköinnin maksumahdollisuuksien kehittämisestä ja toimivuudesta.

Valvontapäällikkö on vastuualueen päällikkö, jonka tehtävänä on vastuualueen toiminnan ja talouden tuloksellinen johtaminen ja kehittäminen sekä vastuualueen toiminnan ja talouden valvonta ja raportointi.
Valvontapäällikkö edistää ja kehittää pysäköinninvalvonnan toimintaa ja ajoneuvonsiirtotoimintaa yhteistyössä kaupungin muiden vastuualueiden kanssa. Valvontapäällikkö toimii pysäköinninvalvonnasta annetun lain mukaisena kunnallisena pysäköinninvalvojana, vastaa kaupungin pysäköinninvalvonnan sekä ajoneuvojen siirtolain mukaisista viranomaistehtävistä ja vastaa osaltaan alueellisen, kansallisen ja kansainvälisen pysäköinninvalvonnan yhteistyöstä ja sen kehittämisestä.

Viran kelpoisuusehtona on oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto.

Lisäksi edellytetään hyvää johtamiskokemusta sekä hyvää kirjallista ja suullista viestintäkykyä.

Toivomme sinulta myös kehittämismyönteistä ja asiakaslähtöistä työskentelyotetta sekä yhteistyökykyä eri sidosryhmien kanssa. Eduksi luetaan talous- ja it-osaaminen.

Virka täytetään kuuden (6) kuukauden koeajalla. Valitun on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon lausunto terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista.

Tarjoamme sinulle monipuoliset tehtävät, ison organisaation tuen ja mahdollisuuden olla mukana kasvavan kaupungin kehityksessä.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi Turun kaupunki suosii anonyymiä rekrytointia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että rekrytointiprosessin ensimmäisessä vaiheessa työhakemuksen avoimiin kysymyksiin ei tule sisällyttää tietoja esim. iästä, äidinkielestä tai sukupuolesta. Vaikka osaa tiedoista taustatiedoissa kysytään, nämä tiedot eivät näy rekrytoivalle lähijohtajalle anonyymissä hakijaraportissa. Anonyymin rekrytoinnin tavoitteena on kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen sekä työkokemukseen.

Lisätietoja

http://www.turku.fi/organisaatio/palvelukokonaisuudet/kaupunkiympariston-palvelukokonaisuus

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

valvontajohtaja Leena Salmelainen p. 050 5417 924, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@turku.fi
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa. Sähköisen haun lisäksi kirjallisen hakemuksen voi jättää ennen hakuajan päättymistä osoitteeseen Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus, kirjaamo, PL 355, 20101 Turku

Lisätietoja

Turun kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus, Luvat ja valvonta, Pysäköinninvalvonta ja ajoneuvosiirrot

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.

Turun kaupunki on alueensa suurimpia työllistäjiä, jolla on yli 6 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

Turku tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.


Osoite: Puolalankatu 5, 20100 Turku

Sinulle suositellut työpaikat