Valvontatarkastaja - Kuopion kaupunki

Valvontatarkastaja - Kuopion kaupunki

Kuopion kaupungin perusturvan palvelualueella on haettavana valvontatarkastajan asiantuntijavirka 1.10.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Valvontatarkastaja toimii yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain 8 §:ssä tarkoitettuna kunnan yksityisiä sosiaalipalveluja valvovana viranhaltijana.

Kelpoisuus määräytyy sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä (817/2015) mukaan. Pätevyysvaatimuksena on sosiaalityöntekijän kelpoisuus.
Eduksi katsotaan sosiaalihuollon palvelujen laaja-alainen tuntemus, yksityisten sosiaalipalvelujen lain tuntemus ja soveltaminen sekä käytännön kokemus valvontatehtävistä.

Viran työaika on 36,75 h/vko.

Viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Virkaan valitun tulee toimittaa 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saannista hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan.

Lisätietoja

http://www.kuopio.fi

Lisätietoja virasta antavat henkilöstöjohtaja Terttu Ruotsalainen, p. 044-718 3100 ja valvontatarkastaja Kauko Pursiainen, p. 044-718 3202

Kuopion kaupunki, 600005 Perusturva- ja terveyslautakunta, 610004 Perusturvan palvelualue, 690003 PTP / Johdon tukipalvelut
Osoite: Kuopio

Tutustu työnantajaan