Vammaispalveluiden päällikkö - Ikaalisten kaupunki

Ikaalisten kaupunki julistaa haettavaksi

VAMMAISPALVELUIDEN PÄÄLLIKÖN VIRAN

Ikaalisten kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut toimivat moniammatillisesti ja asiakaslähtöisesti. Palvelut jakautuvat kahteentoista suurtuotteeseen, joista vammaispalvelut muodostavat yhden palvelukokonaisuuden. Sosiaali- ja terveyspalveluista suurin osa löytyy saman katon alta yhteisestä sosiaali- ja terveyskeskuksesta.

Vammaispalveluiden suurtuotteeseen kuuluvat vammaispalvelulain mukaiset palvelut, kehitysvammaisten erityishuollon palvelut ja alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuki sekä kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö ja erityisryhmien yhteinen toimintakeskus.

Vammaispalveluiden päällikkö vastaa vammaispalveluiden palvelukokonaisuudesta ja kehittämisestä, johtaa vammaispalveluiden alaisten yksiköiden toimintaa yhdessä lähiesimiehen kanssa, hallinnoi ostopalveluja ja tekee asiakaskohtaisia sosiaalihuollon viranhaltijapäätöksiä. Vammaispalveluiden tiimiin kuuluvat palveluvastaava ja palveluohjaaja, joka tekee osan viranomaispäätöksistä. Vammaispalveluiden päällikkö kuuluu myös sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmään.

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys sekä Valviran rekisteröinti. Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa voidaan tehtävää täytettäessä huomioida myös muut hakijat, joilla on tehtävään soveltuva koulutus.
Edellytämme hakijalta itsenäistä päätöksentekokykyä, huolellista ja kehittävää työotetta, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä toimia moniammatillisissa verkostoissa. Työ vaatii myös hyvää paineensietokykyä, organisointitaitoja ja ymmärrystä henkilöstö- ja taloushallinnosta. Eduksi katsotaan aiempi työkokemus vammaispalveluista sekä esimiestyöstä.

Tarjoamme mahdollisuuden kehittää palveluita yhdessä toimivan tiimin kanssa, vastuullisen ja itsenäisen työn sekä pienen kaupungin mutkattoman ilmapiirin ja joustavat yhteistyömahdollisuudet. Ikaalisten kaupunki on mukana maakunnallisissa kehittämishankkeissa ja viestimme toiminnastamme aktiivisesti sosiaalisessa mediassa.

Virka täytetään 2.8.2021 tai sopimuksen mukaan. Palkkaus on KVTES:n mukainen. Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakemukset tulee jättää Kuntarekryn kautta maanantaihin 17.5.2021 klo 15 mennessä.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

vammaispalveluiden palveluohjaaja Maria Pyykkönen,
maria.pyykkonen@ikaalinen.fi tai puh. 044 7301234 sekä
perusturvajohtaja Timo Tallila, timo.tallila@ikaalinen.fi tai puh. 044 7301256.

Lisätietoja

Ikaalisten kaupunki, Sosiaalipalvelut, Vammaispalvelut

www.ikaalinen.fi


Osoite: Silkintie 3, 39500 Ikaalinen

Sinulle suositellut työpaikat