Vammaispalveluiden päällikön virka - Ikaalisten kaupunki

Ikaalisten kaupunki julistaa haettavaksi

VAMMAISPALVELUIDEN PÄÄLLIKÖN VIRAN

Ikaalisten kaupungin sosiaalipalvelut jakautuu kolmeen kokonaisuuteen: sosiaali- ja perhepalveluihin, päihde- ja mielenterveyspalveluihin sekä vammaispalveluihin. Vammaispalveluiden tehtäväkokonaisuuteen kuuluvat vammaispalvelulain mukaiset palvelut, kehitysvammaisten erityishuollon palvelut ja alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuki sekä kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö ja Pirkanmaan ensimmäinen kaikkien erityisryhmien yhteinen päivätoimintayksikkö.

Vammaispalveluiden päällikkö vastaa vammaispalveluiden palvelukokonaisuudesta ja kehittämisestä, johtaa vammaispalveluiden alaisten yksiköiden toimintaa yhdessä lähiesimiehen kanssa, hallinnoi ostopalveluja ja tekee asiakaskohtaisia sosiaalihuollon viranhaltijapäätöksiä. Vammaispalveluiden tiimiin kuuluvat vastaava ohjaaja ja palveluohjaaja, joka tekee osan viranomaispäätöksistä. Vammaispalveluiden päällikkö kuuluu myös sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmään.

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys sekä Valviran rekisteröinti. Edellytämme hakijalta itsenäistä päätöksentekokykyä, huolellista ja kehittävää työotetta, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä toimia moniammatillisissa verkostoissa. Työ vaatii myös hyvää paineensietokykyä, organisointitaitoja ja ymmärrystä henkilöstö- ja taloushallinnosta. Eduksi katsotaan aiempi esimieskokemus sekä kokemus vammaispalveluista.

Tarjoamme mahdollisuuden kehittää palveluita yhdessä toimivan tiimin kanssa, vastuullisen ja itsenäisen työn sekä pienen kaupungin mutkattoman ilmapiirin ja yhteistyömahdollisuudet. Ikaalisten kaupunki on mukana erilaisissa kuntatyön kehittämishankkeissa ja viestimme toiminnastamme aktiivisesti sosiaalisessa mediassa.

Virka täytetään sopimuksen mukaan. Palkkaus on KVTES:n mukainen. Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakemukset tulee jättää Kuntarekry.fi palvelun kautta maanantaina 8.6.2020 klo 15 mennessä. Haastattelut pidetään 11.6.2020.

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja tehtävästä antavat vammaispalveluiden päällikkö Sonja Vuorela sonja.vuorela@ikaalinen.fi tai puh. 044 730 1318 (29.5. asti) sekä perusturvajohtaja Timo Tallila timo.tallila@ikaalinen.fi tai puh. 044 7301256.

Ikaalisten kaupunki, Sosiaalipalvelut, Vammaispalvelut
Osoite: PL33, 39501 Ikaalinen