Vammaispalveluiden sosiaalityöntekijän virka - Hattulan kunta

Sosiaalityöntekijä työskentelee osana vammaispalveluiden tiimiä. Työtehtävät liittyvät ensisijaisesti vammais- ja kehitysvammapalveluiden työtehtäviin, jotka ovat palvelutarpeen arviot, palvelusuunnitelmien laadinta ja sosiaalityö, päätöksenteko sekä suunnitelmien mukaisten palvelujen koordinointi yhteistyössä asiakkaan ja tämän palveluverkoston ja muun verkoston kanssa. Sosiaalityöntekijä vastaa asiakasprosessin kokonaisuudesta. Vammaispalveluiden sosiaalityön lisäksi työnkuvaan kuuluu konsultaatioavun antaminen iäkkäiden palveluille. Työ edellyttää hyviä asiakastyöskentely- ja vuorovaikutustaitoja, itsenäistä ja kehittävää työotetta sekä kykyä tiimi- ja verkostotyöskentelyyn.

Tarjoamme työntekijälle työnohjauksen ja toimivan yhteistyöverkoston.

Kelpoisuusvaatimuksena sosiaalityöntekijän virkaan on ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä, 817/2015). Tehtävä edellyttää oman auton käyttöä. Pätevän sosiaalityöntekijän tehtäväkohtaisen palkan lisäksi maksetaan rekrytointilisä 350 e /kk.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa virka voidaan täyttää vuodeksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, jolla on hyväksyttävästi suoritetut perus- ja aineopinnot sekä käytännön harjoittelu.

Edellä mainittujen hakijoiden puuttuessa virka voidaan täyttää myös määräaikaisesti ammattikorkeakoulun suorittaneella sosionomilla, jolloin tehtävän kuvaa muutetaan ja palkkaus on sosiaalipalveluohjaajan palkkauksen mukainen. Tehtävä edellyttää oman auton käyttöä.

Palkkaus ja työaika KVTES:n mukaan. Pätevän sosiaalityöntekijän tehtäväkohtainen palkka on 3476,61 € kuukaudessa + 350 € rekrytointilisä / kk. Sosiaalityötä opiskelevalla, lain mukaiset edellytykset määräaikaiseen sosiaalityötekijän tehtävään pätevällä, tehtäväkohtainen palkka on 3476,61 euroa /kk ja sosionomi (AMK):n tehtäväkohtainen palkka mukautetulla tehtävillä 2630,51 € kuukaudessa.

Virkaan valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Hyväksyttävä lääkärintodistus on esitettävä ennen virkasuhteen alkamista. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Hakemukset Kuntarekryn www.kuntarekry.fi kautta 02.11.2020 kello 15.00 mennessä.

Lisätietoja

http://www.hattula.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antavat vammais- ja kehitysvammapalvelujen palveluesimies Kati Kopra, kati.kopra@hattula.fi, 050 378 8127 ja perusturvajohtaja Anitta Leinonen, anitta.leinonen@hattula.fi, 050 452 6547.

Hattulan kunta, Perusturvatoimiala
Osoite: Pappilanniementie 9, 13880 Hattula

Vanajaveden äärellä Kanta-Hämeessä sijaitsevassa Hattulassa on noin 9500 asukasta. Olemme osa Suomen kasvukäytävää, jolle merkittävä osa Suomen bruttokansantulosta, väestöstä ja elinkeinoelämästä keskittyy. Kuntaa halkovat niin valtatie 3 kuin pääratakin. Matkaa Helsinkiin on 110 km, Tampereelle 70 km ja Hämeenlinnaan 10 km. Hattulan kunta on savuton työnantaja ja meillä palvelee noin 400 vakituista työntekijää. Arvojamme ovat taloudellisuus, itsenäisyys ja yhteisöllisyys.