Vanhempi ammattimies, toimi, lääkintätekniikka - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Vanhempi ammattimies, toimi, lääkintätekniikka - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Oulun yliopistollisen sairaalan lääkintätekniikan yksikön tehtävänä on varmistaa turvallinen, tehokas ja toimintavarma potilaiden tutkimus ja hoito. Yksikkö huolehtii lääkintälaitteiden kunnossapidosta sekä niiden käytössä ja hankinnassa tarvittavista teknisistä asiantuntijapalveluista.

Valitun henkilön sijoituspaikka on lääkintätekniikka ja työtehtäviin kuuluu ravintohuollon laitteiden kunnossapito. Lisäksi tehtäviin voi kuulua kylmälaitteiden huoltoa ja ylläpitoa.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta sähköisten laitteiden huolloista ja korjaamisesta. Arvostamme kokemusta ammattikeittiölaitteiden, kodinkoneiden ja kylmälaitteiden kunnossapitotöistä.

Toimen kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ammatillinen perustutkinto tai vastaava aikaisempi kouluasteinen tutkinto tai ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Noudatamme työsuhteissa enintään 6 kk koeaikaa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Työnantajana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on mahdollisuus vaatia työntekijöiltä huumausainetestiä koskeva lausunto yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) edellyttämien kriteerien täyttyessä. Työhönoton yhteydessä testiä koskeva lausunto vaaditaan satunnaisotannalla valikoituneilta työntekijöiltä koeaikana. Lausunto voidaan vaatia tietyin edellytyksin myös palvelussuhteen aikana.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

  • Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Sairaanhoidollisten palvelujen tulosalue, Tekniikan palvelut
  • TyöpaikkaVakinainenKokoaikatyö
  • PPSHP-05-13-19
  • Sopimuksen mukaan
  • Sovellettava työ- ja virkaehtosopimus
  • 27.5.2019 - 17.7.2019 14:30
  • TekniikkaTekninen alaOuluPohjois-Pohjanmaa

Tiedusteluihin vastaavat 27.5.2019 - 28.6.2019 välisenä aikana huoltomestari Aki Piirainen, p. 040 728 1898 ja sairaalainsinööri Pasi Keskitalo, p. 040 751 5533. Sähköposti: etunimi.sukunimi@ppshp.fi
Hakemukset tulee toimittaa ensisijaisesti sähköisesti. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Sairaanhoidollisten palvelujen tulosalue, Tekniikan palvelut
Osoite: Oulu

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on innovatiivinen ja dynaaminen terveyspalvelujen tuottaja. Alueen yli 400 000 asukasta palvelee noin 6 500 terveydenhuollon ammattilaista. Oulun yliopistollinen sairaala vastaa erityistason hoidon järjestämisestä koko Pohjois-Suomen väestölle.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.

Tutustu työnantajaan