Vanhuspalveluiden esimies - Porin kaupunki

Vanhuspalveluiden esimiehen virkatehtävä on esimiestehtävä, jossa vastataan kotihoidon toimintayksikön kokonaistoiminnasta organisaation johtamisjärjestelmän mukaisesti. Esimiestehtävään sisältyy henkilöstöhallinto ja muut hallinnolliset tehtävät toimintasäännön mukaisesti. Vanhuspalveluiden esimies vastaa kotihoidon toimintayksikön päivittäisen toiminnan organisoinnista ja kotihoidon toiminnan kehittämisestä sekä toimii lähiesimiestehtävässä Itä-Porin kotihoidon kahdessa tiimissä.

Kotihoidossa on meneillään ympärivuorokautiseen kotihoitoon siirtyminen ja vanhuspalveluiden palvelurakenteen keventämisen myötä uudenlaisten toimintamallien suunnittelu ja toteuttaminen kotona asumisen tukemiseksi.

Edellytämme kokemusta esimiestyöstä, perehtyneisyyttä ja kokemusta vanhuspalveluiden kotihoidosta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja ja halukkuutta toimintojen kehittämiseen. Eduksi luetaan osoitettu kokemus osaamisen kehittämisestä ja muutoksen johtamisesta.

Vastaavasti tarjoamme mielenkiintoisen ja haastavan työn, jossa pääsee käyttämään ja kehittämään kykyjään ja taitojaan lähiesimiestehtävässä.

Kelpoisuusehtona vanhuspalveluiden esimiehen virkaan on sosiaali- ja/tai terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai sosiaali- ja/tai terveydenhoitoalan aikaisempi opistoasteinen tutkinto täydennettynä soveltuvilla johtamisen ja hallinnon opinnoilla tai sisältyen tutkintoon sekä sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) ja/tai terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/94) mukainen laillistus.

Vaaditut todistukset: kelpoisuuden osoittavat todistukset.

Täytä sähköinen hakemus josta muodostuu CV. Skannaa tutkintotodistuksesi sähköisen hakemuksen liitteeksi tai esitä alkuperäiset todistuksesi mahdolliseen haastatteluun kutsuttaessa.
Jos mahdollisuutta sähköisen hakemuksen tekemiseen ei ole, voit lähettää paperisen hakemuksen osoitteella Porin kaupunki/HR-yksikkö, PL 47 (Valtakatu 15), 28100 Pori.
Itse tehtyä CV:tä tai työtodistuksia ei tarvitse liittää.

Sähköiseen hakuun liittyviä ohjeita: p. 044 701 9989 ja p. 044 701 3421.

Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Tehtävässä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Tutustu työnantajaan

Vanhuspalveluiden päällikkö Katriina Virtanen p. 044 701 6751

Porin kaupunki, Perusturva, Vanhuspalvelut, Kotihoito, Itä-Porin alue
Osoite: 28100 Pori

Porin ytimessä on sitkeä yrittäminen ja oma tapa tehdä – alalla kuin alalla. Täällä tehdään itse, luodaan tyhjästä ja noustaan tuhkasta. Elämään, ympäristöön ja tekemiseen suhtaudutaan intohimoisesti. Kulmia ei koskaan hiota liian pyöreiksi ja vastakohdille löytyy tilaa. Tervetuloa siis tähän noin 6000 työntekijän joukkoon. Tulitpa sitten hoitajan hommaan tai piirtelemään kaavoja, meitä kaikkia yhdistää asukas- ja asiakaslähtöisyys. Porin kaupunki on savuton työpaikka.