Vapaa-aikapäällikkö - Hollolan kunta

Hollolan kunnan vapaa-aikapalveluissa on viimeisten vuosien aikana kehitetty vahvasti ja innovatiivisesti vastuualueen toimintaa. Nuorisotyön toimintamalleja on uudistettu, koulunuorisotyötä kehitetty, yhteisöllinen kirjasto on käynnistynyt kuntalaistoiminnalle monipuolisine toiminta-alustoineen ja palvelupisteineen. Liikuntapalveluita on kehitetty kuntalaisten tarpeeseen pohjautuen. Tälle hyvin alkaneelle kehitystyölle etsimme innostunutta jatkajaa. Vapaa-aikapäällikkö toimii vapaa-aikapalveluiden esimiehenä ja vastaa kunnan nuoriso- kirjasto-, liikunta ja kulttuurityön toteuttamisesta, järjestämisestä ja niiden kehittämisestä. Toimenkuvaan kuuluu myös pakolais- ja maahanmuuttoasioiden yhdyshenkilönä toimiminen. Vapaa-aikapäällikkö on hyvinvoinnin palvelualueen johtoryhmän jäsen.

Tehtävään valittavalta edellytetään tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto ja riittävä työkokemus samankaltaisten tehtävien hoitamisesta sekä näyttöä onnistuneesta kehittämistyöstä. Tehtävän hoito edellyttää hakijalta perehtyneisyyttä kunnallishallintoon ja -talouteen, aktiivista ja kehittävää työasennetta sekä yhteistyö- ja organisointikykyä. Olennaista on halu kehittää kunnan vapaa-aikapalveluita asiakaskeskeisyys, kuntastrategia- sekä kansalliset ja eurooppalaiset nuoriso- ja liikuntaohjelmien linjaukset huomioiden.
Virkasuhteen täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Virkasuhde täytetään toistaiseksi voimassa olevana 1.1.2021 alkaen. Viran tehtäväkohtainen palkka ja työaika ovat KVTES:n mukaiset. Valitun on ennen valintapäätöksen vahvistamista esitettävä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote ja esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Lisätietoja

http://www.hollola.fi

Tutustu työnantajaan

Matti Ruotsalainen, matti.ruotsalainen@hollola.fi, 0447801480

Hyvinvoinnin palvelualue, Vapaa-aikapalveluiden vastuualue
Osoite: Terveystie 8, 15870 Hollola

Hollola, tuo hirveen ihana 24 000 asukkaan kunta Päijät-Hämeessä. Kotoisa, sanovat asukkaat. Meillä on tarjolla yli 600 eri kokoiset saappaat oman alansa osaajille. Saappaissa on myös kasvunvaraa. Meillä vastuullisesti toimiminen tarkoittaa avoimuutta, ratkaisukeskeisyyttä, ennakointia ja välittämistä.

Hollolalla on monta luontoa, yhteisöllisyys on vain yksi niistä – meillä et jää yksin, apua saat aina. #hollola #montaluontoa