Vårdare / hemvården - Vaasan kaupunki

Tycker du om utmaningar, är energisk, idérik och ett engagerat proffs inom vårdarbetet? Ifall du kände igen dig själv, kan du vara just den person som vi söker till vår gemenskap.

Vi söker nu 11 vårdare till hemvården.
Vårdarbefattningar finns att sökas inom hemvårdens olika områden.

Vi söker en aktiv person som är smidig, entusiastisk och som behärskar konstruktivt samarbete. Klientorienterad verksamhet, färdigheter att behärska den egna vardagen samt arbetsmetoder som främjar rehabilitering ses som merit. Av den sökande önskar vi utvecklingsvilja samt aktiv verksamhet i den heltäckande vården av klienterna inom hemvården.

Vårdarens arbete inom hemvården kräver gruppfärdigheter, eget initiativ samt förmåga att arbeta och fatta beslut självständigt. Arbetet inom hemvården är klientorienterat och rehabiliterande vårdarbete som sker hos klienten och inkluderar förutom primärvård även sjukvårdsliga uppgifter. Arbetet inkluderar bl.a. ombesörjning av måltider, medicinering, personlig hygien samt den stödservice som behövs. Målet är en god vardag för klienten samt att klienten klarar sig hemma.

Inom hemvården får den anställde utföra mobilt och mångsidigt arbete, där det finns möjlighet att upprätthålla och förstärka den egna kompetensen och yrkesskickligheten och därtill utveckla förmågan till självständigt arbete i varierande omständigheter.

Vi erbjuder dig en arbetsplats, där du kan arbeta mångsidigt genom att tillämpa din egen kompetens i en trevlig arbetsgemenskap.

Behörighetsvillkoret är närvårdarexamen.
Språkkunskapskravet är förmåga att förstå och använda finska och svenska språken.

Den uppgiftsbaserade lönen är 2 153,72 € / mån.
Förutom den uppgiftsspecifika lönen betalas ett omständighetstillägg på 50 €/månad.

Prövotid är sex månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) over sitt hälsotillstånd, samt ett vaccinationsintyg.

De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Hemvårdens förmanshandledare Kristina Råback tfn. 040 530 4705

Social- och hälsosektorn / Hemvården
Adress: Vasa, 65100 Vaasa

Närmaste 2000 experter inom social- och hälsobranschen ger stöd i invånarnas vardag från de första stunderna i livet till en god ålderdom. Våra yrkesmänniskor arbetar med Vasabornas hälsa, sociala välbefinnande och trygghet. Då du går till hälsostationen, tandläkaren, behöver stöd med livshanteringen eller exempelvis fysioterapi tar våra experter emot dig. Stöd erbjuds även på hemadressen i form av bland annat hemvård och serviceboende.