Varhaisen tuen sosiaalityöntekijä - Jyväskylän kaupunki

Varhaisen tuen sosiaalityöntekijä - Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän kaupunki hakee ammattitaitoiseen ja työtä kehittävään Varhaisen tuen perhesosiaalityöhön toistaiseksi voimassa olevaan virkaan 1.10.2019 alkaen

SOSIAALITYÖNTEKIJÄÄ

Varhaisen tuen palveluiden yksikköön kuuluu lapsiperheiden sosiaalityön lisäksi varhaisen tuen palveluohjaajat ja perheohjaajat sekä lapsiperheiden kotipalvelu. Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu sosiaalihuollollinen lapsiperheiden sosiaalityö, kuten erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden palvelutarpeen arviointi yhdessä muiden toimijoiden kanssa sekä tarvittaessa toimiminen perheen omana työntekijänä. Tehtävässä pääsee mukaan kehittämään uudenlaista sosiaalityön työnkuvaa Varhaisen tuen lapsiperhepalveluihin.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus, ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä.

Tehtävä edellyttää sosiaalihuoltolain tuntemusta sekä sosiaalityön työkokemusta. Tehtävässä tarvitaan kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä toimimiseen työparina ja tiimissä sekä erilaisissa verkostoissa. Lisäksi työtehtävien hoitamisessa tarvitaan hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä kykyä toimia muuttuvissa tilanteissa.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES).

Tehtävä alkaa 1.10.2019 tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä on koeaika. Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Lisäksi valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisterin ote (joka ei saa olla 6 kk vanhempi).

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi

palveluesimies Satu Moisio, puh. 014 266 3502 tai sähköpostitse: satu.m.moisio (at) jyvaskyla.fi

Psykososiaaliset palvelut
Osoite: Jyväskylä

Lähes 142 000 asukkaan vireä ja nuorekas Jyväskylä on muuttajien suosikki. Viihtyisä asuinympäristö, luonto, tiivis kaupunkikeskusta, erinomaiset opiskelumahdollisuudet ja monimuotoinen kulttuuri- ja vapaa-ajantarjonta luovat hyvän elämän puitteet. Vietä elämäsi parasta aikaa Jyväskylässä, keskellä Suomea!

Tutustu työnantajaan