Varhaiserityisavustaja - Kuusamon kaupunki

Kuusamon kaupungin kasvatus- ja sivistystoimi julistaa haettavaksi

neljä (4) määräaikaista erityisavustajan tehtävää.

Työsuhteet alkavat sopimuksen mukaan, päättyen sopimusten mukaisesti viimeistään 30.6.2022.

Kuusamon kaupungin varhaiskasvatuksessa erityislasten palveluissa toimiva varhaiserityisavustaja tukee ja avustaa lapsen osallisuuden toteutumista päiväkodeissa tai esiopetuspäiväkodeissa. Varhaiskasvatuksen erityisavustaja vastaa tuen tarpeessa olevan lapsen ohjauksesta ja auttamisesta sekä itsenäisen toiminnan tukemisesta.
Erityisavustaja voi toimia ryhmä- tai yksilöavustajan tehtävässä. Tehtävä tarkentuu toimintavuoden alussa. Erityisavustaja on mukana ryhmän laadukkaan pedagogiikan suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioimisessa. Suunnittelu lähtee tehostetun ja erityisen tuen portaalla olevien lasten tarpeista, lapsen hoidon tarpeesta ja varhaiskasvatus- /esiopetuksen opetussuunnitelman perusteista. Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää.

Varhaiserityisavustajan tehtävän painopiste on varhaiskasvatuksen tulosalueella alkavan Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman hankkeen toteuttamisessa arjessa. Erityisavustaja on keskeisessä roolissa hankkeessa, jonka tavoitteena on lasten osallisuuden lisääminen sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen. Hanke mahdollistaa kuvien käytön laajentamisen kokopäiväpedagogiikan toteuttamisen osana. Erityisavustajat toimivat ryhmissä kuvien käytön mallittajina ja mahdollistavat pienryhmätoiminnan toteuttamisen. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja tukee ja ohjaa erityisavustajien toimintaa ja kartoittaa ryhmissä kehittämisen kohteita yhdessä erityisavustajien kanssa

Tehtävässä sinulta edellytetään hyviä vuorovaikutus-, tiimityöskentely- ja organisointitaitoja ja kykyä itsenäiseen vastuunottoon, kuvallisen tuen käyttämiseen arjessa sekä motivaatiota varhaiskasvatuksen kehittämiseen.

Varhaiserityisavustajan kelpoisuusehdot määräytyvät varhaiskasvatuslain (540/2018) 28 § ja 75 § siirtymäsäädösten mukaisesti. Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon eduksi katsotaan lasten ja nuorten suuntautumisopinnot. Muita kelpoisuuden antavia ovat perhepäivähoitajan ja koulunkäynninohjaajan tutkinnot.

Lisäksi edellytetään:
- Kuusamon varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman tuntemista
- kykyä suunnitella, kehittää ja arvioida kuntouttavaa varhaiskasvatusta
- taitoa toimia lapsilähtöisesti ja lapsen osallisuutta arvostavasti
- tiimityötaitojen osaamista ja hyviä vuorovaikutustaitoja

Arvostamme
- lapsilähtöistä ja sensitiivistä työtapaa
- avointa suhtautumista vaihtuviin ja erilaisiin arjen tilanteisiin
- hyviä yhteistyötaitoja
- joustavaa ja vastuullista työtapaa

Aikaisempi alan työkokemus ja kiinnostus lasten kanssa työskentelystä katsotaan eduksi.

Haluaisimme varhaiskasvatuksen joukkoomme yhteistyökykyisiä, aktiivisia, myönteisiä ja innostuneita varhaiskasvatuksen erityisavustajia.

Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärinlausunto terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä hyväksyttävä rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.
Tehtävissä noudatetaan KVTES:n mukaisia koeaikoja.


Hakemukset tulee tehdä ensisijaisesti sähköisesti internetin kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Työavain nro 368235 . Sähköisen hakemuksen liitteeksi tulee skannata kelpoisuuden osoittavat todistukset. Vaihtoehtoisesti hakemuksen voi toimittaa osoitteella: Kuusamon kaupunki/varhaiskasvatus, PL 9, 93601 KUUSAMO. Alkuperäiset todistukset on esitettävä mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja

http://www.kuusamo.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa
varhaiserityiskasvatuksen erityisopettaja Soile Suorajärvi, p. 040 773 7951
sähköposti: etunimi.sukunimi@kuusamo.fi

Lisätietoja

Kuusamon kaupunki, Kasvatus- ja sivistystoimi, Varhaiskasvatus, erityislasten palvelut

Kaikkien aikojen Kuusamo, Pohjolan luontopääkaupunki Kuusamo työllistää n. 1200 työntekijää, joista 80 % on perusturvan ja kasvatus- ja sivistystoimen alaisuudessa. Kuusamo - aktiivinen luontokaupunki - on vetänyt ihmisiä puoleensa jo vuosisatoja. Kukapa uskoisi, että erämaassa ainutlaatuisen luonnon keskellä sykkii jatkuvasti kehittyvä, monipuolisten palveluiden kaupunkikeskus. Kuusamon julkiset ja yksityiset palvelut ovat jo pitkään vastanneet niin määrältään kuin laadultaan keskikokoisen kaupungin palveluja. Hallinnollisesti Kuusamo kuuluu Koillismaan seutukuntaan ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan. Kuusamon kaupunki on savuton työpaikka 1.1.2014 alkaen.


Osoite: Keskuskuja, 93600 Kuusamo

Sinulle suositellut työpaikat