Varhaiserityiskasvatuksen koordinaattori, Leppävaaran varhaiskasvatus - Espoon kaupunki

Varhaiserityiskasvatuksen koordinaattorin tehtävään sisältyy lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen tuen järjestämisen sekä kieli- ja kulttuuriopettajien työn koordinointi ja kehittäminen Leppävaaran palvelualueella ensisijaisesti itäisessä palveluyksikössä yhteistyössä varhaiskasvatuksen aluejohdon ja erityishenkilöstön kanssa. Varhaiserityiskasvatuksen koordinaattori osallistuu lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen tuen järjestämisen sekä kieli- ja kulttuuriopettajien työn kehittämiseen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa.
Varhaiserityiskasvatuksen koordinaattorin tehtäviin sisältyy kasvun, kehityksen ja oppimisen tukea tarvitsevien lasten huoltajien palveluohjaus yhteistyössä palveluohjaajien kanssa sekä lapsille suunnattavien tukitoimien kohdentamisen valmistelu.

Varhaiserityiskasvatuksen koordinaattori tekee kiinteää yhteistyötä palvelualueen toisen varhaiserityiskasvatuksen koordinaattorin, muiden suomenkielisen varhaiskasvatuksen varhaiserityiskasvatuksen koordinaattoreiden sekä palveluyksikön varhaiskasvatusyksikköjohtajien kanssa. Hän on suomenkielisen varhaiskasvatuksen Ankkuri-verkoston sekä Leppävaaran varhaiskasvatuksen laajennetun johtoryhmän ja hallinnon tiimin jäsen. Hän työskentelee vastuualueensa moniammatillisissa yhteistyöverkostoissa.

Työpaikan nimi: Leppävaaran varhaiskasvatus
Työaika: 36h15min / vko
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.
Varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Lisäksi suoritettuna erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot.
tai
Kasvatustieteen maisteri pääaineena erityispedagogiikka (varhaiserityisopettajan koulutus).

Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen erityisopettajat.

Tehtävässä edellytetään vahvaa koulutuksen ja kokemuksen kautta hankittua erityispedagogista osaamista ja varhaiskasvatuspalvelujen tuntemusta. Tehtävässä menestyminen muuttuvassa toimintaympäristössä edellyttää joustavuutta, kykyä sopeutua muutostilanteisiin, kehittämismyönteistä työotetta ja yhteistyökykyä eri toimijoiden kanssa. Tehtävässä menestyminen edellyttää inklusiivista työotetta, erinomaisia vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja sekä hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Arvostamme kykyä organisoida ja johtaa tuen järjestämiseen liittyviä prosesseja sekä kehittää työtapoja ja -menetelmiä. Odotamme valitulta henkilöltä positiivista ja innostunutta työotetta.

Tutustu työnantajaan

Tehtävästä lisätietoja antaa Salla Hovi (salla.hovi@espoo.fi), Päivi Rasmus (paivi.rasmus@espoo.fi)

Espoon kaupunki, Sivistystoimi, Suomenkielinen varhaiskasvatus, Leppävaaran varhaiskasvatus
Osoite: Karaportti 1, 02610 Espoo

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme toimia arvostettuna ja luotettavana varhaiskasvatuksen asiantuntijana, jonka toiminta perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin, positiivinen ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä. Tervetuloa osaavaan joukkoomme!