Varhaiserityisopettaja - Muhoksen kunta

Varhaiserityisopettaja - Muhoksen kunta

Muhoksen kunnan varhaiskasvatuspalveluissa on haettavana varhaiserityisopettajan toimi määräaikaisena 1.8-31.8.19, jonka jälkeen toimi muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi 1.9. 19 alkaen

Varhaiserityisopettajan tehtävänä on vastata omalla alueellaan lasten erityspedagogisesta arvioinnista, toiminnan suunnittelusta, toteutuksesta niin yksilön, pienryhmän kuin koko ryhmän tasolla. Hän vastaa, että yhteistyö vanhempien sekä eri asiantuntijatahojen kanssa toteutuu. Hän toimii lisäksi oman alueensa varhaiserityiskasvatuksen asiantuntijana ja osallistuu varhaiskasvatushenkilöstön osaamisen kehittämiseen.

Varhaiserityisopettajan kelpoisuus määräytyy varhaiskasvatuslain 540/2018 §30 mukaan, jonka lisäksi on suoritettu erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, joista säädetään valtioneuvoston asetuksella tai kasvatustieteen maisteri pääaineena erityispedagogiikka, varhaiserityisopettajan koulutus.

Palkkaus KVTES:n mukaan. Työsuhteessa noudatetaan kahden 4 kuukauden koeaika. Työntekijän on esitettävä lain 504/2002 laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä mukainen rekisteriote. Työntekijän on esitettävä Muhoksen työterveyshuollon antama todistus terveyden tilasta.

Hakemus tehdään ensisijaisesti Kuntarekryn, www.kuntarekry.fi kautta.

Hakuaika päättyy 7.6.2019 klo 15.00.

Lisätietoja

https://www.muhos.fi/opetus-ja-varhaiskasvatus/

Vs.Varhaiskasvatusjohtaja Anu Hamari p.044 4970115

Muhoksen kunta, Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut
Osoite: Asematie 14, 91500 Muhos

Muhos on n.9000 asukkaan hallitusti kasvava kunta, joka sijaitsee Oulusta kaakkoon . Muhoksen kunta on savuton kunta.

Tutustu työnantajaan