Varhaiserityisopettaja - Muhoksen kunta

Varhaiserityisopettaja - Muhoksen kunta

Muhoksen varhaiskasvatus jatkaa varhaiserityisopettajan vakituisen toimen hakua 28.7.2019 asti. Aiemmin paikkaa hakeneet otetaan huomioon valinnassa.

Varhaiserityisopettajan tehtävänä on vastata omalla alueellaan lasten erityspedagogisesta arvioinnista, toiminnan suunnittelusta, toteutuksesta niin yksilön, pienryhmän kuin koko ryhmän tasolla. Hän vastaa, että yhteistyö vanhempien sekä eri asiantuntijatahojen kanssa toteutuu. Hän toimii lisäksi oman alueensa varhaiserityiskasvatuksen asiantuntijana ja osallistuu varhaiskasvatushenkilöstön osaamisen kehittämiseen.

Varhaiserityisopettajan kelpoisuus määräytyy varhaiskasvatuslain 540/2018 §30 mukaan, jonka lisäksi on suoritettu erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, joista säädetään valtioneuvoston asetuksella tai kasvatustieteen maisteri pääaineena erityispedagogiikka, varhaiserityisopettajan koulutus.

Palkkaus KVTES:n mukaan. Työsuhteessa noudatetaan kahden 4 kuukauden koeaika. Työntekijän on esitettävä lain 504/2002 laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä mukainen rekisteriote. Työntekijän on esitettävä Muhoksen työterveyshuollon antama todistus terveyden tilasta.

Hakemus tehdään ensisijaisesti Kuntarekryn, www.kuntarekry.fi kautta.

Hakuaika päättyy 28.7.2019 klo 15.00.

Vs. varhaiskasvatusjohtaja Anu Hamari 044-4970 115

Muhoksen kunta, Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut, Varhaiskasvatus
Osoite: Asematie 14, 91500 Muhos

Muhos on savuton kunta.

Tutustu työnantajaan