Varhaiskasvatuksen avustaja - Kauhavan kaupunki

Varhaiskasvatuksen avustaja - Kauhavan kaupunki

Kauhavan kaupunki ilmoittaa haettavaksi varhaiskasvatuksen avustajan määräaikaisia tehtäviä ajalle 12.8.2019 - 31.5.2020. Haku päättyy 28.7.2019 klo 15.00.

Avustamistyö on joko ryhmäavustamista tai henkilökohtaista avustamista. Tarve on noin 3 - 4 avustajalle. Toimien alkusijoituspaikat ovat joko Kirkkorannan päiväkodissa tai päiväkoti Hyppiksessä. Osa tehtävistä on osa-aikaisia.

Varhaiskasvatuksen avustajan tehtäviin kuuluvat lasten päivittäiset hoito- ja huolenpitotehtävät ja osallistuminen lapsen kuntoutukselliseen toimintaan päiväkodissa. Pidämme tärkeänä luovaa ja lasta osallistavaa työskentelyotetta, sekä innostunutta ja positiivista asennetta. Arvostamme myös yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Avustajalta edellytetään tehtävään soveltuvaa ammatillista koulutusta (esim. koulunkäynnin ohjaaja, lähihoitaja, lastenohjaaja, perhepäivähoitaja) ja kokemusta pienten lasten parissa työskentelystä sekä erilaisten kuntouttavien menetelmien käyttämisestä.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Toimeen valitun on ennen sen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä toimitettava nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Toimessa on neljän (4) kuukauden koeaika.

Hakemus ja sähköisesti liitetyt todistusjäljennökset pyydetään toimittamaan ensisijaisesti www.kuntarekry.fi kautta. Hakemus ja todistusjäljennökset voidaan toimittaa myös postitse osoitteeseen Kauhavan kaupunki, Varhaiskasvatuspalvelut, Härmäntie 18, 62300 HÄRMÄ.

Lisätietoja

http://www.kauhava.fi

-

Kauhavan kaupunki, Sivistysosasto, Varhaiskasvatus
Osoite: Kirkkorannan pk, pk Hyppis, 62200 Kauhava

Kauhava - yhteistyöllä turvattuun tulevaisuuteen
Kauhava on vireästi kehittyvä, maaseutumainen Etelä-Pohjanmaan pohjoisosan hallinnollinen ja kaupallinen keskus. Kaupunki on tunnettu vahvasta yrittäjyydestä sekä hyvästä työllisyystilanteesta. Kaupunki tarjoaa asukkailleen viihtyisän ja luonnonläheisen asumis- ja elinympäristön.

Tutustu työnantajaan