test
Varhaiskasvatuksen avustaja - Lahden kaupunki

Metsäkankaan päiväkodin toiminnan keskiössä on lapsen hyvinvointi. Lähtökohtanamme on positiivinen ajattelu sekä vahvuuksien ja hyvän huomaaminen. Jos sinullakin on positiivinen työote ja haluat olla osana innostavaa ja kehittävää työyhteisöä, niin tule meidän porukkaan Mettikselle!

Haemme osaavaan joukkoomme VARHAISKASVATUKSEN AVUSTAJAN sijaista Metsäkankaan päiväkotiin ajalle 27.12.2021 - 4.11.2022. Meille on tärkeää myönteinen asenne ja innostus työtä kohtaan sekä halu kehittyä työssäsi. Hyvät vuorovaikutus- ja tiimityötaitosi tukevat Mettiksen turvallista ja lämminhenkistä kasvuympäristöä. Toimimme päivittäin pienryhmissä ja liikumme luonnossa viikoittain huomioiden kestävän elämäntavan: välitä, vaikuta, viihdy ja voi hyvin.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva koulutus tai muu tehtävään soveltuva pätevyys.

Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi. Alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa. Tehtävään valittavan on esitettävä Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ennen tehtävän vastaanottamista. Tehtävään valittavalta voidaan pyytää huumausainetestiä koskeva todistus. Koeaika on 5 kuukautta.

Hakemukset Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta viimeistään 13.12.2021 klo 9.00.

Varhaiskasvatus kuuluu sivistyksen palvelualueelle, joka vastaa opetus-, kasvatus-, liikunta- ja kulttuuripalveluiden järjestämisestä ja koko palvelualueen kehittämisestä. Sivistyksen palvelualue on uudistuva, osaamista arvostava ja aktiivinen yhteistyökumppani.

Lisätietoja

https://www.lahti.fi/kasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus-ja-esiopetus/paivakodit/metsakankaan-paivakoti/
https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/lahti-tyonantajana/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Päiväkodin johtaja Tuija Savela 050 398 5474, tuija.savela@lahti.fi

Lisätietoja

Lahden kaupunki, Metsäkankaan päiväkoti

Lahti on sinun kaupunkisi – ja uusi työpaikkasi?

Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä.

Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021 ja tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan.

Tervetuloa Lahden kaupungille 3600 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!


Osoite: Suitsikatu 10, 15830 Lahti
Lahden kaupunki - Vastuullinen työnantaja

Sinulle suositellut työpaikat