Skip to main content
test

Kempeleen varhaiskasvatuspalvelut hakee digipedagogia ajalle 29.8.2022-31.7.2023. Tehtävän määräaikaisuus perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämään määräaikaiseen erityisavustukseen. Hankkeessa vahvistetaan ja kehitetään medialukutaito-, TVT ja ohjelmointiosaamista sekä varhaiskasvatuksen digipedagogiikkaa. Hankkeen avulla tuodaan Uudet lukutaidot-kehittämisohjelma osaksi varhaiskasvatuksen arkea.
Digipedagogi kehittää yhteistyössä varhaiskasvatuksen henkilöstön ja järjestelmäasiantuntijan kanssa konkreettisia digipedagogisia työ- ja toimintamalleja, digiturvataitoja sekä vahvistaa henkilöstön osaamista Uudet lukutaidot -kuvausten mukaisesti. Lisäksi digipedagogi osallistuu paikallisen VASU:n päivitykseen, johon laaditaan Uudet lukutaidot -osio varmistamaan medialukutaidon, TVT:n ja ohjelmointiosaamisen opetussuunnitelmallinen jatkumo. Digipedagogi käynnistää päiväkotien digiyhdyshenkilöverkoston luomisen digipedagogiikan edistämiseksi ja toimii yhteistyöverkoston vetäjänä hankkeen aikana. Digipedagogi kiertää päiväkodeissa ja työskentelee samanaikaisopettajana päiväkotiryhmissä edistäen hankesuunnitelman mukaisia tavoitteita. Digipedagogi suunnittelee ja toteuttaa laaja-alaisia digipedagogisia oppimiskokonaisuuksia päiväkodeissa. Lisäksi digipedagogi vastaa hankkeeseen kuuluvista raportoinneista.

Tehtävässä edellytetään it-laitteiden sujuvaa käyttöä, ongelmanratkaisukykyä sekä kouluttamisosaamista. Lisäksi edellytetään Teamsin, Outlookin ja OneDriven erinomaista hallintaa sekä valmiutta kouluttaa ohjelmien käyttöä varhaiskasvatushenkilöstölle. Tehtävä vaatii omatoimisuutta, organisointikykyä, ratkaisukeskeisyyttä ja hyvät yhteistyötaidot sekä lasten että aikuisten kanssa. Lisäksi arvostamme tieto- ja viestintäteknologia sekä pedagogista osaamista, digitaalisten oppimisympäristöjen tuntemusta ja visionäärisyyttä. Innostat, osallistat ja rohkaiset varhaiskasvatuksen henkilöstöä hyödyntämään digiympäristöjä, helpotat pedagogista dokumentointia, ohjeistat ja rohkaiset lapsia ja henkilökuntaa oman digitaalisen sisällön tuotantoon. Tehtävä edellyttää, että osaat käyttää ja soveltaa erilaisia sovelluksia lasten kanssa.

Tehtävässä edellytetään varhaiskasvatuksen opettajan pätevyyttä ja kokemusta varhaiskasvatuksen käytännön työstä. Eduksi katsotaan työkokemus digipedagogin tehtävästä tai vastaavasta muusta tehtävästä varhaiskasvatuksessa. Huomioimme myös hakijat, joilla on perusopetuksen opettajan pätevyys ja kokemusta esi- ja alkuopetuksesta. Oman auton käyttö on tehtävässä välttämätöntä.

Tehtävään valitun on ennen työn vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikostaustaote. Tehtäväkohtainen palkka 2900 €/kk. Muut palvelusuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n G-osion mukaan. Koeaika neljä (4) kuukautta. Tehtävän haastattelut järjestetään KE 17.8.2022.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antaa: Varhaiskasvatuksen järjestelmäasiantuntija Maija Junnonaho p.0503163737 ajalla 1-9.8.2022. Varhaiskasvatuksen johtaja Virpi Uutela ajalla 10.8.2022 klo 16-17.00 p.0505681907.

Lisätietoja

Kempeleen kunta, Varhaiskasvatus, Varhaiskasvatuksen hallinto

Kempele on yli 19 000 asukkaan voimakkaasti kehittyvä kunta, joka sijaitsee 10 minuutin ajomatkan päästä Oulusta. Kempeleen kunta tarjoaa edistyksellisen työympäristön, monipuoliset palvelut sekä erinomaiset liikenneyhteydet. Kempeleen kunnan palveluksessa on reilu 1 100 henkilöä.


Osoite: Vihikari 10, 90440 Kempele

Sinulle suositellut työpaikat