Varhaiskasvatuksen erityislasten ohjaaja - Laitilan kaupunki

Varhaiskasvatuksen erityislasten ohjaaja - Laitilan kaupunki

Laitilan kaupungilla on avoinna varhaiskasvatuksen erityislasten ohjaajan toimi. Työsuhde alkaa 5.8.2019. Ensisijainen sijoituspaikka on Apilaniityn päiväkoti.

Työaika 38,75h, palkkaus KVTES:n mukainen.

Valittavalta edellytetään sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) mukainen pätevyys sekä kokemusta päiväkodissa työskentelystä ja erityistä tukea tarvitsevista lapsista.

Tehtävän täyttämisessä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

Hakemukset tulee jättää sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta. Alkuperäiset todistukset esitetään mahdollisessa haastattelutilanteessa. Haastattelut pidetään 19.7.2019.

Varhaiskasvatusjohtaja Piipa Nivola, puh. 040 7157 841, piipa.nivola@laitila.fi

Laitilan kaupunki, Sivistystoimi, Varhaiskasvatus
Osoite: Poukantie 3, 23800 Laitila

Laitila on viihtyisä kaupunki Varsinais-Suomessa valtatie 8 varrella lähellä Turkua ja Raumaa.
Laitilan kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan