Varhaiskasvatuksen erityisopettaja - Muuramen kunta

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja - Muuramen kunta

Haemme päiväkotiryhmän tiimiin varhaiskasvatuksen erityisopettajaa Rajalan päiväkotiin!

Päätehtävänä on varhaiskasvatuksen erityispedagogiikan asiantuntijatehtävät kuten lasten erityisopetuksen ja kasvatuksen tehtävät sekä muun henkilöstön ohjaaminen ja tuki. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja työskentelee lapsiryhmässä, jossa on useita tukea tarvitsevia lapsia, yhtenä tiimin jäsenenä.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja vastaa varhaiskasvatuksen ja erityisvarhaiskasvatuksen pedagogisesta suunnittelusta, dokumentoinnista, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä lapsiryhmässä. Hän vastaa lasten varhaiskasvatussuunnitelmien laadinnasta ja laatii tehostetun ja erityisen tuen suunnitelmat. Hyvät vuorovaikutus-, yhteistyö- ja neuvottelutaidot ovat välttämättömät monialaisen yhteistyön tekemisessä ja asiakasyhteistyön toteuttamisessa.

Tehtävään sisältyy ryhmän/toimintayksikön toimintatapojen suunnittelua, arviointia ja kehittämistä. Tehtävään voi sisältyä yksikön sisäistä konsultointia. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja osallistuu koko kunnan varhaiserityiskasvatuksen kehittämistyöryhmään.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan työsuhteen kelpoisuus on varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen. Hakuaika on 10.4. - 2.5.2019 klo 12, ja työ alkaa 1.8.2019. Haastattelut pidetään viikolla 19/20. Työsuhteeseen valitun tulee esittää rikosrekisteriote ja lääkärintodistus tehtävään soveltuvuudesta.

Lisätietoja

http://www.muurame.fi

Päiväkodin johtaja Tuija-Liisa Kankaanpää tuija-liisa.kankaanpaa@muurame.fi puh. 014-659 705 / 040-831 5552.
Varhaiskasvatusjohtaja Jaana Vähäpesola jaana.vahapesola@muurame.fi puh. 014-659 706 / 040-547 9905

Rajalan päiväkoti
Osoite: Muurame

Muurame on viihtyisä, nuorekas ja hyvät palvelut tarjoava 10 000 asukkaan kasvukunta Päijänteen rannalla, Jyväskylän seudulla. Muurame on yrittäjäaktiivinen kunta. Kunnan menestyksen perusta on yhteistyöllä tekeminen, jota kutsumme Muurame-hengeksi.

Tutustu työnantajaan