Varhaiskasvatuksen erityisopettaja - Iin kunta

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja - Iin kunta

Iin kunnan varhaiskasvatuspalveluissa on haettavana varhaiskasvatuksen erityisopettajan toistaiseksi voimassa oleva tehtävä 1.9.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja toimii yhteistyössä varhaiskasvatushenkilöstön, lasten ja perheiden kanssa sekä toimii asiantuntijana monialaisissa työryhmissä. Tehtävään kelpoisuusehtona on lain 540/2018 30§:n mukainen kelpoisuus. Arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja ja työkokemusta varhaiskasvatuksesta. Työkokemus varhaiskasvatuksen erityisopettajana toimimisesta katsotaan eduksi tehtävää täytettäessä. Lisäksi arvostamme erityispedagogista osaamista, oma-aloitteisuutta ja taitoa toimia kasvatusyhteistyössä varhaiskasvattajien sekä perheiden kanssa. Edellytämme innostunutta ja sitoutunutta työotetta ja kiinnostusta koko varhaiskasvatuksen työyhteisön kehittämiseen. Iin varhaiskasvatuspalveluissa työskentelee yhteensä kolme varhaiskasvatuksen erityisopettajaa. Oman auton käyttömahdollisuus tehtävässä on välttämätöntä.

Tehtävään valitun on ennen työn vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikostaustaote. Palkkaus ja palvelusuhteen ehdot määräytyvät voimassa olevan KVTES:n mukaan. Haastattelut pidetään Iin kunnanvirastolla 22.8.2019. Haastatellussa tarkastetaan alkuperäiset työ- ja tutkintotodistukset.

varhaiskasvatusjohtaja Virpi Uutela
puh.0406684114 tai virpi.uutela@ii.fi
Lisätietoja tehtävästä voi tiedustella ajalla 1-18.7.2019

Iin kunta, Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut, Varhaiskasvatuspalvelut
Osoite: Jokisuuntie 2, 91100 Ii

Ii on kasvava, elinvoimainen, luovasti uudistuva kunta - Iissä on ideaa!
Iin kunta on savuton kunta.

Tutustu työnantajaan