Varhaiskasvatuksen erityisopettaja - Muuramen kunta

Haemme päiväkotiryhmän tiimiin varhaiskasvatuksen erityisopettajaa Rajalan päiväkotiin.

Päätehtävänä on varhaiskasvatuksen erityispedagogiikan asiantuntijatehtävät kuten lasten erityisopetuksen ja kasvatuksen tehtävät sekä muun henkilöstön ohjaaminen ja tuki. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja työskentelee lapsiryhmässä, jossa on useita tukea tarvitsevia lapsia, yhtenä tiimin jäsenenä.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja vastaa varhaiskasvatuksen ja erityiskasvatuksen pedagogisesta suunnittelusta, dokumentoinnista, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä lapsiryhmässä. Hän vastaa varhaiskasvatussuunnitelmien laadinnasta ja laatii tehostetun ja erityisen tuen suunnitelmat. Tehtävään sisältyy ryhmän/ toimintayksikön toimintatapojen suunnittelua, arviointia ja kehittämistä. Tehtävään voi sisältyä yksikön sisäistä konsultointia.

Hyvät vuorovaikutus-, yhteistyö- ja neuvottelutaidot ovat välttämättömät monialaisen yhteistyön tekemisessä ja asiakasyhteistyön toteuttamisessa.

Kelpoisuusvaatimukset varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävään varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaisesti:
1)kelpoisuus varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään, jonka lisäksi on suoritettu erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, joista säädetään valtioneuvoston asetuksella; tai
2)kasvatustieteen maisteri pääaineena erityispedagogiikka (varhaiserityisopettajan koulutus).

Hakuaika on 6.2.2020 - 9.3.2020 klo 12. Työn aloitus sopimuksen mukaan tai viimeistään 3.8.2020 alkaen. Työsuhteeseen valitun tulee esittää rikosrekisteriote ja lääkärintodistus tehtävään soveltuvuudesta.

Tutustu työnantajaan

Anna-Maria Pursiainen puh. 014 659 705, anna-maria.pursiainen@muurame.fi

Rajalan päiväkoti
Osoite: Mertamäentie 2, 40950 Muurame

Muurame on viihtyisä, nuorekas ja hyvät palvelut tarjoava 10 000 asukkaan kasvukunta Päijänteen rannalla, Jyväskylän seudulla. Muurame on yrittäjäaktiivinen kunta. Kunnan menestyksen perusta on yhteistyöllä tekeminen.