Varhaiskasvatuksen erityisopettaja - Hyvinkään kaupunki

Haemme Hyvinkään kaupungin sivistystoimen varhaiskasvatukseen

VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJIA

toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.8.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Hyvinkään varhaiskasvatuksessa työskentelemme aktiivisesti ja innovatiivisesti kehittäen toimintaa!
Hyvinkäällä on 13 varhaiskasvatusyksikköä, joissa on tällä hetkellä kahdeksan integroitua erityisryhmää. Tarjoamme erityisopettajillemme mahdollisuuksia täydennyskoulutukseen, vertaistapaamisiin sekä työnohjaukseen. Painotamme hyvää perehdytystä ja toimivia rakenteita, esim. SAK- ja kokousrakenteet. Varhaiskasvatuksen Kasvun ja oppimisen tuen tiimissä toimii viisi konsultoivaa erityisopettajaa, psykologi, yhteisöllinen puheterapeutti sekä S2-opettaja.

https://www.hyvinkaa.fi/kasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus/lapsi-varhaiskasvatuksessa/tuen-toteuttaminen/

ETSIMME JOUKKOOMME:

KOLMEA (3) VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJAA, sijoituspaikkoina työsuhteen alkaessa eri päiväkotien integroidut erityisryhmät, joista yksi painottuu toimintavuonna 2020-2021 esiopetukseen. Em. tehtävissä varhaiserityisopettaja toimii kasvun ja oppimisen tuen asiantuntijana integroidussa erityisryhmässä ja mahdollisuuksien mukaan koko päiväkodissa

KAHTA (2) YHTEISÖLLISTÄ VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJAA, joista toisen sijoituspaikkana työsuhteen alkaessa on Martin koulun yhteydessä toimiva Martintalon päiväkoti, jossa on 5-6-vuotiaita lapsia ja toisen sijoituspaikkana työsuhteen alkaessa Vehkojan päiväkoti, jossa on 0-5-vuotiaita lapsia.

Tehtävässä painottuu inklusiivinen varhaiskasvatus ja esiopetus tavallisissa lapsiryhmissä (mm. mallittaminen ja pienryhmät yhdessä henkilökunnan kanssa). Yhteisöllinen varhaiserityisopettaja toimii erityispedagogisena asiantuntijana päiväkodin arjessa kasvattajatiimien tukena lasten kehityksen, kasvun ja oppimisen tukeen liittyvissä asioissa. Tehtävässä toimitaan yhteistyössä päiväkodin johtajan ja konsultoivan varhaiskasvatuksen erityisopettajan sekä tarvittaessa koko Kasvun ja oppimisen tuen tiimin kanssa. Tässä muodossa toiminta on vasta alkamassa ja työskentelymallia kehitetään yhdessä valitun työntekijän kanssa. Yhteisöllisen varhaiserityisopettajan esimiehenä toimii päiväkodin johtaja.

YHTÄ (1) KONSULTOIVAA VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJAA (kveo), joka toimii omalla alueellaan ja kuuluu Kasvun ja oppimisen tuen tiimiin.

Tarjoamme hyvän työnantajan ja mukavan työyhteisön, jossa luodaan turvallinen ja yksilölliset tarpeet huomioiva kasvuympäristö lapsille yhteistyössä vanhempien kanssa.

Edellytämme Vasun mukaista osaamista ja esiopetuksen opetussuunnitelman tuntemista. Arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä halua kehittyä ammatillisesti ja halua olla mukana kehittämässä Hyvinkään varhaiskasvatusta.

Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus tai siirtymäsäännökseen (75 §) mukaisesti: kelpoisuus varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään, jonka lisäksi on suoritettu erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, joista säädetään valtioneuvoston asetuksella; tai kasvatustieteen maisteri pääaineena erityispedagogiikka (varhaiserityisopettajan koulutus).

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa hakijoina huomioimme määräaikaiseen työsuhteeseen erikoistumiskoulutusta suorittavat opiskelijat sekä tehtävästä kiinnostuneet varhaiskasvatuksen opettajat.

PALKKAUS ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Integroidussa ryhmässä toimivan varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja yhteisöllisen varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtäväkohtainen palkka on 2822,95 €/kk ja konsultoivan varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtäväkohtainen palkka on 2936,07 €/kk. Ennen valintaa edellytämme rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002) ja hyväksyttävää todistusta terveydestä.

Toimet täytetään 6 kuukauden koeajalla.

Lisätietoja

http://www.hyvinkaa.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa varhaiskasvatuksen koordinaattori Riitta Peltonen-Hietamäki, riitta.peltonen-hietamaki@hyvinkaa.fi, p. 040 514 5831

Hyvinkään kaupunki, Sivistystoimi, Varhaiskasvatus
Osoite: Hyvinkää, 05800 Hyvinkää

Tule mukaan rakentamaan palveluja yli 46 000 hyvinkääläiselle. Uudenmaan viidenneksi suurimmassa kaupungissa teemme yhdessä töitä 1 700 ammattilaisen voimin asukkaita, yrityksiä, yhdistyksiä ja kaikkia meillä vierailevia varten. Toimintakulttuuriimme kuuluu innostuneisuus, sitoutuneisuus ja tehokas työtyyli.