Varhaiskasvatuksen erityisopettaja - Virtain kaupunki

VIRTAIN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMI JULISTAA UUDELLEEN HAETTAVAKSI
varhaiskasvatuksen erityislastentarhanopettajan toimen 1.8.2020 alkaen (tai sopimuksen mukaan).
Haettava työntekijä tulee koko varhaiskasvatuksen palvelukseen (2 päiväkotia, 3 ryhmäperhepäiväkotia ja 11 perhepäivähoitajaa). Työtä tehdään lähinnä 3-5 -vuotiaiden kanssa ja päiväkotien esiopetuksessa pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvien lasten kanssa. Työntekijä toimii varhaiskasvatuspäällikön alaisuudessa.
Kelpoisuusehto: Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain mukainen erityislastentarhanopettajan kelpoisuus.
Tehtävä on Virtain kaupungin työsuhde ja palkkauksessa sekä muissa ehdoissa noudatetaan Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta. Tehtävään valitun on ennen vaalin vahvistamista toimitettava lääkärintodistus sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rekisteriote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksi saannista. Tehtävän täytössä voidaan käyttää enintään 4 kk:n koeaikaa.


Tutustu työnantajaan

Sivistystoimen johtaja Tuula Jokinen, p. 044-7151260, tuula.jokinen@virrat.fi ja vs. varhaiskasvatuspäällikkö Elina Hakala, p. 044-7151470, elina.hakala@virrat.fi

Virtain kaupunki, Sivistystoimi, Varhaiskasvatus
Osoite: Lastenkuja, 34800 Virrat

Virtain kaupunki on vireä n. 6500 asukkaan kaupunki Ylä-Pirkanmaalla, jossa toimii uudehko päiväkoti ja jonne rakennetaan uutta yhtenäiskoulua.