Varhaiskasvatuksen erityisopettaja - Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki ilmoittaa haettavaksi varhaiskasvatuksen erityisopettajan toimen (43622).

Toimi täytetään 3.8.2020 alkaen.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan toimeen pätevyysvaatimuksena on tehtävän edellyttämä korkeakoulututkinto ja sen lisäksi suoritettu soveltuva erikoistumiskoulutus tai jatkotutkinto.

Työsuhteen alkaessa varhaiskasvatuksen erityisopettaja työskentelee Joenrannan päiväkodin johtajan alaisuudessa.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtäviin kuuluvat lasten kasvatus- ja opetustehtävistä vastaaminen ryhmässä, ryhmän toiminnan suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi, vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö, osallistuminen moniammatillisen yhteistyön koordinointiin sekä lasten ja oppijoiden ohjaus ja arviointi. Tehtävässä katsotaan eduksi monipuoliset yhteistyötaidot sekä kyky toimia kaupungin koko varhaiskasvatuskentän hyväksi.

Tehtävässä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain nro 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.

Hakemukset tulee toimittaa 3.7.2020 klo 12 mennessä ensisijaisesti sähköisesti kuntarekry.fi -palvelun kautta (osoite Harjavalta) tai postitse osoitteeseen Harjavallan kaupunki, Satakunnantie 110, 29200 Harjavalta.

Harjavallassa 22.6.2020

Tommi Aalto
sivistysjohtaja

Lisätietoja

http://www.harjavalta.fi

Tutustu työnantajaan

Merja Sjöblom, päiväkodin johtaja
puh: 044-432 5429,
sähköposti:merja.sjoblom@harjavalta

Harjavallan kaupunki, Sivistyspalvelut
Osoite: Satakunnantie 110, 29200 Harjavalta

Harjavalta on vireä noin 7 000 asukkaan teollisuuskaupunki.