Varhaiskasvatuksen erityisopettaja - Uudenkaupungin kaupunki

Etsimme joukkoomme:

varhaiskasvatuksen erityisopettajan sijaista ajalle 2.11.2020-31.07.2021. Otamme haussa huomioon myös alan opiskelijat.

Kasvun ja oppimisen tuki on osa varhaiskasvatuksen päivittäistä toimintaa ja kuuluu kaikille sitä tarvitseville lapsille. Varhaiskasvatuksessa tunnistetaan lapsen tuen tarve ja järjestetään tarkoituksenmukaista tukea tarpeen ilmettyä. Tuen järjestämisen lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet ja oppimiseen ja kehittymiseen liittyvät tarpeet. Riittävän aikaisella ja oikein kohdennetulla tuella voidaan edistää lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Tuki annetaan ensisijaisesti erilaisin joustavin järjestelyin lapsen omassa päiväkoti- tai perhepäivähoitoryhmässä.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat (veo) työskentelevät Uudessakaupungissa alueellisesti. Tehtävänä on ohjata varhaiskasvatuksen henkilöstöä ja huoltajia lapsen tuen tarpeeseen liittyvissä asioissa. Veo osallistuu lapsen tuen tarpeen arviointiin, suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan.

Kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuksen erityisopettajan toimeen on varhaiskasvatuslain (540/2018) 30 § mukainen kelpoisuus.

Tehtävään valitun on ennen työn alkamista esitettävä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.

Hakemukseen liitetään kelpoisuuden osoittavat todistukset ja ansioluettelo skannattuna tai toimitetaan niistä paperikopiot osoitteella: Uudenkaupungin kaupunki, Varhaiskasvatus, Välskärintie 2 C, 23500 Uusikaupunki.

Hakuaika päättyy 23.10.2020 kello 12.00.

Tutustu työnantajaan

Varhaiskasvatuksen johtaja Greta Lahdenranta p. 040-5254473

Uudenkaupungin kaupunki, Kasvun ja oppimisen palvelut
Osoite: Santtiontie 15-17, 23500 Uusikaupunki

Uusikaupunki on vireä ja lapsiystävällinen kaupunki lounaisrannikolla. Elämänlaatua Uudessakaupungissa luovat viihtyisä ja turvallinen elinymäpäristö, erinomaiset vapaa-ajanviettomahdollisuudet sekä monipuoliset palvelut.

Noudatamme savuttoman työpaikan periaatteita.