Varhaiskasvatuksen erityisopettaja - Hailuodon kunta

Hailuodon varhaiskasvatuksessa on haettavana varhaiskasvatuksen erityisopettajan toistaiseksi voimassa oleva virka 14.12.2020 alkaen.

Tehtäviin kuuluu Hailuodon kunnan varhaiskasvatuksen erityispedagoginen toiminta, toiminnan suunnittelu, toteutus sekä toiminnasta vastaaminen, arviointi ja kehittäminen koko varhaiskasvatuksen alueella. Työnkuvaan kuuluu yhteistyö vanhempien sekä eri asiantuntijatahojen kanssa. Lisäksi varhaiskasvatuksen erityisopettaja toimii oman alansa varhaiserityiskasvatuksen asiantuntijana ja osallistuu varhaiskasvatushenkilöstön osaamisen kehittämiseen.

Työtehtäviin kuuluu virkasuhteen alkaessa 1-3- vuotiaiden vuorohoitoryhmän varhaiskasvatuksenopettajan tehtävät sekä yksi viikkotunti esiopetusryhmässä.

Kelpoisuusehdot määräytyvät varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaisesti.

Työaika on keskimääräinen yleistyöaika ja palkkaus KVTES:sin mukainen. Ennen viran vastaanottamista tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus sekä rikosrekisteriote (504/2002). Koeaika on 6kk.

Hakemus tulee toimittaa 2.12.2020 klo 12 mennessä kuntarekry.fi -palvelun kautta sähköisesti. Alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset tarkistetaan työhaastettelun yhteydessä.

Lisätietoja

http://www.hailuoto.fi

Tutustu työnantajaan

Päiväkodinjohtaja Eija Salonpää, eija.salonpaa@hailuoto.fi p. 044 4973530

Hailuodon kunta, Sivistyspalvelut, Varhaiskasvatus
Osoite: Kenttäläntie 8, 90480 Hailuoto

Päiväkoti OnnenSaari sijaitsee keskellä kylää aivan koulun ja kirjaston vieressä. Päiväkodissa on 3 ryhmää: 4-6 -vuotiaiden ryhmä ja 1-3-vuotiaiden ryhmä, joka toimii myös vuorohoitoyksikkönä. Esiopetusryhmä toimii esiopetusajan koulun esiopetusluokassa.